News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/٨/٢٩ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51881/. ١٣٩٧/٨/٢٨ برگزاری جلسه آموزشی دیابت برای رابطین ادارات شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51788/برگزاری جلسه آموزشی دیابت برای رابطین ادارات شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٨/٢٦ برگزاری جلسه تیم فرماندهی حادثه شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان و مانور زلزله در روستای پشینده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51799/برگزاری جلسه تیم فرماندهی حادثه شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان و مانور زلزله در روستای پشینده ١٣٩٧/٨/٢٦ بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مرکز خدمات جامع سلامت حصارچه و خانه های بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51741/بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مرکز خدمات جامع سلامت حصارچه و خانه های بهداشت تحت پوشش ١٣٩٧/٨/٢٦ برگزاری جلسات هم اندیشی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان و آموزش و پرورش شهرستان در خصوص اجرای برنامه های بهداشتی در مدارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51718/برگزاری جلسات هم اندیشی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان و آموزش و پرورش شهرستان در خصوص اجرای برنامه های بهداشتی در مدارس ١٣٩٧/٨/٢٤ حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در آیین افتتاح مسجد جامع دهستان حصارچه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51716/حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در آیین افتتاح مسجد جامع دهستان حصارچه ١٣٩٧/٨/٢٤ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51667/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٨/٢٣ بازدید مدیر فنی دانشگاه از پروژه های در حال اجرای شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51632/بازدید مدیر فنی دانشگاه از پروژه های در حال اجرای شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٨/٢٢ bvcc دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51613/bvcc ١٣٩٧/٨/٢١ hhgff دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51612/hhgff ١٣٩٧/٨/٢١ ggff دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51611/ggff ١٣٩٧/٨/٢١ جلسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51610/جلسه ١٣٩٧/٨/٢١ hgfd دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51566/hgfd ١٣٩٧/٨/٢٠ hgfff دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51565/hgfff ١٣٩٧/٨/٢٠ برگزاری کلاس آموزشی ارگونومی در محل کار برای کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51444/برگزاری کلاس آموزشی ارگونومی در محل کار برای کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای ١٣٩٧/٨/١٤ گزارش تصویری از حضور پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در راهپیمایی یوم الله 13 آبان شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51414/گزارش تصویری از حضور پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در راهپیمایی یوم الله 13 آبان شهر راز ١٣٩٧/٨/١٣ توزیع بسته های حمایتی تغذیه ای برای 700 مادر باردار و شیرده شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51296/توزیع بسته های حمایتی تغذیه ای برای 700 مادر باردار و شیرده شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٨/٧ اللب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51224/اللب ١٣٩٧/٨/٣ االلل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51223/االلل ١٣٩٧/٨/٣ االل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51222/االل ١٣٩٧/٨/٣ گزارش تصویری از فعالیتهای کارشناسان سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت در هفته سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51208/گزارش تصویری از فعالیتهای کارشناسان سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت در هفته سلامت روان ١٣٩٧/٨/٣ گزارش تصویری از برنامه های آموزشی واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در هفته سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51207/گزارش تصویری از برنامه های آموزشی واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در هفته سلامت روان ١٣٩٧/٨/٣ برگزاری جلسه جهت برنامه ریزی پایش سه ماهه دوم برنامه پزشک خانواده در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51220/برگزاری جلسه جهت برنامه ریزی پایش سه ماهه دوم برنامه پزشک خانواده در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٨/٣ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51199/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٨/٢ آموزش کاهش آسیبهای فضای مجازی و پیشگیری از ترویج مصرف قلیان در مدرسه دخترانه امام خمینی (ره) شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51126/آموزش کاهش آسیبهای فضای مجازی و پیشگیری از ترویج مصرف قلیان در مدرسه دخترانه امام خمینی (ره) شهر راز ١٣٩٧/٧/٣٠ گزارش تصویری از برگزاری جشنواره های غذا در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت راز و جرگلان به مناسبت هفته ملی غذا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51078/گزارش تصویری از برگزاری جشنواره های غذا در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت راز و جرگلان به مناسبت هفته ملی غذا ١٣٩٧/٧/٢٨ االل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51059/االل ١٣٩٧/٧/٢٦ االب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51058/االب ١٣٩٧/٧/٢٦ حضور بانوان ستاد شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در مزرعه پرورش سبزیجات ارگانیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51057/حضور بانوان ستاد شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در مزرعه پرورش سبزیجات ارگانیک ١٣٩٧/٧/٢٦ برگزاری جلسه آموزشی آنفلوانزا در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51056/برگزاری جلسه آموزشی آنفلوانزا در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٧/٢٦ والل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51043/والل ١٣٩٧/٧/٢٥ برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت هفته سالمند در مدارس شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51042/برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت هفته سالمند در مدارس شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٧/٢٥ برپایی نمایشگاه "سالمندان ارزشمندترین گنج خانواده ها" در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51041/برپایی نمایشگاه "سالمندان ارزشمندترین گنج خانواده ها" در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٧/٢٥ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51038/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٧/٢٥ تننانل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51016/تننانل ١٣٩٧/٧/٢٤ تاتنلتا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51015/تاتنلتا ١٣٩٧/٧/٢٤ ذالاتل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51014/ذالاتل ١٣٩٧/٧/٢٤ آموزش تمرینات کششی ویژه محیط کار به بانوان کارمند در اولین روز هفته سلامت بانوان ایرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51017/آموزش تمرینات کششی ویژه محیط کار به بانوان کارمند در اولین روز هفته سلامت بانوان ایرانی ١٣٩٧/٧/٢٤ برگزاری کارگاه آموزشی سلامت روان و جوان و نوجوان سالم در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51013/برگزاری کارگاه آموزشی سلامت روان و جوان و نوجوان سالم در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٧/٢٤ دیدار معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با امام جمعه شهر راز در اولین روز هفته سلامت بانوان ایرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51012/دیدار معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با امام جمعه شهر راز در اولین روز هفته سلامت بانوان ایرانی ١٣٩٧/٧/٢٤ hggf دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50955/hggf ١٣٩٧/٧/٢٣ jhhgg دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50953/jhhgg ١٣٩٧/٧/٢٣ hhggf دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50952/hhggf ١٣٩٧/٧/٢٣ ۲۴ تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷؛ هفته ملی سلامت بانوان ایرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50956/۲۴ تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷؛ هفته ملی سلامت بانوان ایرانی ١٣٩٧/٧/٢٣ نشست هماهنگی برگزاری هفته سلامت بانوان ایرانی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50954/نشست هماهنگی برگزاری هفته سلامت بانوان ایرانی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٧/٢٣ نتن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50927/نتن ١٣٩٧/٧/٢٢ اتلاتل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50926/اتلاتل ١٣٩٧/٧/٢٢ پنجمین روز از هفته سلامت روان: "نقش محیط های آموزشی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50923/پنجمین روز از هفته سلامت روان: "نقش محیط های آموزشی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان" ١٣٩٧/٧/٢٢ نشست معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با سرپرست اداره بهزیستی شهرستان و بازدید مشترک از مهد کودک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50928/نشست معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با سرپرست اداره بهزیستی شهرستان و بازدید مشترک از مهد کودک ١٣٩٧/٧/٢٢ گزارش تصویری از فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت باغلق و خانه های بهداشت تحت پوشش در هفته سالمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50925/گزارش تصویری از فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت باغلق و خانه های بهداشت تحت پوشش در هفته سالمند ١٣٩٧/٧/٢٢ گزارش تصویری از فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت راز در هفته سالمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50902/گزارش تصویری از فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت راز در هفته سالمند ١٣٩٧/٧/٢١ چهارمین روز از هفته سلامت روان: " تاب آوری جوانان و نوجوانان و سلامت روان" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50898/چهارمین روز از هفته سلامت روان: " تاب آوری جوانان و نوجوانان و سلامت روان" ١٣٩٧/٧/٢١ برگزاری پیاده روی خانوادگی در بخش جرگلان به مناسبت هفته سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50883/برگزاری پیاده روی خانوادگی در بخش جرگلان به مناسبت هفته سلامت روان ١٣٩٧/٧/٢٠ سومین روز از هفته سلامت روان: "خانواده و تاثیر آن بر سلامت روان جوانان و نوجوانان" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50882/سومین روز از هفته سلامت روان: "خانواده و تاثیر آن بر سلامت روان جوانان و نوجوانان" ١٣٩٧/٧/٢٠ گزارش تصویری از فعالیتهای مراکز خدمات جامع سلامت غلامان و راستقان و خانه های بهداشت تحت پوشش در هفته سالمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50878/گزارش تصویری از فعالیتهای مراکز خدمات جامع سلامت غلامان و راستقان و خانه های بهداشت تحت پوشش در هفته سالمند ١٣٩٧/٧/١٩ دومین روز از هفته روان: "تاثیر فضای مجازی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50877/دومین روز از هفته روان: "تاثیر فضای مجازی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان" ١٣٩٧/٧/١٩ گزارش تصویری از فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت یکه صعود و خانه های بهداشت تحت پوشش در هفته سالمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50876/گزارش تصویری از فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت یکه صعود و خانه های بهداشت تحت پوشش در هفته سالمند ١٣٩٧/٧/١٩ دیدار پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با امیرحسین کوچولو، مدتی پس از پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50875/دیدار پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با امیرحسین کوچولو، مدتی پس از پیوند کلیه ١٣٩٧/٧/١٩ برگزاری کارگاه CPR برای ماماهای شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50874/برگزاری کارگاه CPR برای ماماهای شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٧/١٩ حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50873/حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهر راز ١٣٩٧/٧/١٩ گزارش تصویری از فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت کلاته ابریشم و خانه های بهداشت تحت پوشش در هفته سالمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50856/گزارش تصویری از فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت کلاته ابریشم و خانه های بهداشت تحت پوشش در هفته سالمند ١٣٩٧/٧/١٨ اولین روز از هفته سلامت روان : "نقش شادی و نشاط در سلامت روان جوانان و نوجوانان" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50850/اولین روز از هفته سلامت روان : "نقش شادی و نشاط در سلامت روان جوانان و نوجوانان" ١٣٩٧/٧/١٨ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50849/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٧/١٨ 18 تا 24 مهرماه; هفته سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50848/18 تا 24 مهرماه; هفته سلامت روان ١٣٩٧/٧/١٨ دیدار مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با فرماندهان انتظامی و مرزبانی شهرستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50842/دیدار مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با فرماندهان انتظامی و مرزبانی شهرستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی ١٣٩٧/٧/١٧ مراسم روز جهانی کودک در مهد قرآنی بصیرت شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50817/مراسم روز جهانی کودک در مهد قرآنی بصیرت شهر راز ١٣٩٧/٧/١٦ برپایی ایستگاه سلامت ویژه سالمندان در محل نمازهای جمعه و جماعات شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50816/برپایی ایستگاه سلامت ویژه سالمندان در محل نمازهای جمعه و جماعات شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٧/١٦ برگزاری نشست برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری هفته سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50815/برگزاری نشست برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری هفته سلامت روان ١٣٩٧/٧/١٦ کنترل بهداشت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50802/کنترل بهداشت مواد غذایی ١٣٩٧/٧/١٦ تالب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50797/تالب ١٣٩٧/٧/١٥ نتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50796/نتال ١٣٩٧/٧/١٥ االلل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50795/االلل ١٣٩٧/٧/١٥ اعلام برنامه های هفته ملی کودک در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50760/اعلام برنامه های هفته ملی کودک در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٧/١٤ مرور شاخصهای واحدهای فنی در شبکه بهداشت و درمان رازو جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50759/مرور شاخصهای واحدهای فنی در شبکه بهداشت و درمان رازو جرگلان ١٣٩٧/٧/١٤ hggf دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50739/hggf ١٣٩٧/٧/١١ ggff دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50738/ggff ١٣٩٧/٧/١١ پیاده روی سالمندان در شهر راز به مناسبت هفته سالمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50724/پیاده روی سالمندان در شهر راز به مناسبت هفته سالمند ١٣٩٧/٧/١١ تاال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50704/تاال ١٣٩٧/٧/١٠ تارب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50703/تارب ١٣٩٧/٧/١٠ برگزاری جلسه آموزشی در روستای تنگه راز به مناسبت هفته سالمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/50702/برگزاری جلسه آموزشی در روستای تنگه راز به مناسبت هفته سالمند ١٣٩٧/٧/١٠