News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/٤/٢٩ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی زیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/59213/زیز ١٣٩٨/٤/٢٦ برگزاری نشست حجاب و عفاف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/59210/برگزاری نشست حجاب و عفاف ١٣٩٨/٤/٢٦ گزارش تصویری طرح ملی کنترل فشار خون در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/59219/گزارش تصویری طرح ملی کنترل فشار خون در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٨/٤/٢٦ کاروان سلامت در روستای زرنه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/59171/کاروان سلامت در روستای زرنه ١٣٩٨/٤/٢٥ بازدید سرپرست شبکه از خانه بهداشت تنگه ترکمن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/59168/بازدید سرپرست شبکه از خانه بهداشت تنگه ترکمن ١٣٩٨/٤/٢٥ برنامه ارائه خدمات کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/59167/برنامه ارائه خدمات کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٤/٢٥ ولادت امام رضا(ع) بر تمامی پیروان راستینش مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/59137/ولادت امام رضا(ع) بر تمامی پیروان راستینش مبارک باد ١٣٩٨/٤/٢٤ برگزاری جلسه آموزشی بیمار های منتقله از آب و غذا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/59119/برگزاری جلسه آموزشی بیمار های منتقله از آب و غذا ١٣٩٨/٤/٢٤ والدین عزیز معاینه چشم نوزادان نارس را یک ضرورت بدانند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/59118/والدین عزیز معاینه چشم نوزادان نارس را یک ضرورت بدانند ١٣٩٨/٤/٢٤ سیبلسیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58986/سیبلسیل ١٣٩٨/٤/١٩ جلسه آموزشی و توجیهی برای آبداران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58989/جلسه آموزشی و توجیهی برای آبداران ١٣٩٨/٤/١٩ روش های سالمسازی سبزیجات و بیماری های منتقله آب و غذا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58987/روش های سالمسازی سبزیجات و بیماری های منتقله آب و غذا ١٣٩٨/٤/١٩ تشکر از بهورزان به مناسبت کسب رتبه برتر در طرح ملی کنترل فشار خون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58933/تشکر از بهورزان به مناسبت کسب رتبه برتر در طرح ملی کنترل فشار خون ١٣٩٨/٤/١٨ گزارش تصویری هفته مبارزه با دخانیات و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58932/گزارش تصویری هفته مبارزه با دخانیات و مواد مخدر ١٣٩٨/٤/١٨ تشریح عملکرد شهرستان راز و جرگلان در طرح ملی کنترل فشار خون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58905/تشریح عملکرد شهرستان راز و جرگلان در طرح ملی کنترل فشار خون ١٣٩٨/٤/١٧ شهرستان راز و جرگلان در طرح ملی کنترل فشار خون در جایگاه نخست قرار گرفت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58899/شهرستان راز و جرگلان در طرح ملی کنترل فشار خون در جایگاه نخست قرار گرفت ١٣٩٨/٤/١٧ توزیع 700 بسته حمایتی تغذیه ای در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58818/توزیع 700 بسته حمایتی تغذیه ای در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٨/٤/١٥ تبریک روز شهردار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58817/تبریک روز شهردار ١٣٩٨/٤/١٥ سنجش فشار خون در حاشیه شب شعر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58791/سنجش فشار خون در حاشیه شب شعر ١٣٩٨/٤/١٣ میلاد حضرت معصومه (س)، روز دختر و آغاز دهه کرامت مبارک باد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58787/میلاد حضرت معصومه (س)، روز دختر و آغاز دهه کرامت مبارک باد. ١٣٩٨/٤/١٢ سنجش فشار خون در کارگاههای مشمول بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58736/سنجش فشار خون در کارگاههای مشمول بهداشت حرفه ای ١٣٩٨/٤/١١ Oooo دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58708/Oooo ١٣٩٨/٤/١٠ Bbbb دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58707/Bbbb ١٣٩٨/٤/١٠ Hhhh دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58706/Hhhh ١٣٩٨/٤/١٠ برگزاری مراسم زیارت عاشورا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58644/برگزاری مراسم زیارت عاشورا ١٣٩٨/٤/٦ سنجش فشار خون بیش از 15 هزار نفر در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58631/سنجش فشار خون بیش از 15 هزار نفر در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٨/٤/٥ سقط جنین و اثرات آن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58618/سقط جنین و اثرات آن ١٣٩٨/٤/٥ ذنئذدانت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58586/ذنئذدانت ١٣٩٨/٤/٤ ذززرذ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58585/ذززرذ ١٣٩٨/٤/٤ fads دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58568/fads ١٣٩٨/٤/٣ دیدار سرپرست با ریاست دادگستری شهرستان به مناسبت هفته قوه قضائیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58570/دیدار سرپرست با ریاست دادگستری شهرستان به مناسبت هفته قوه قضائیه شهید بهشتی یک ملت بود. امام خمینی(ره) ١٣٩٨/٤/٣ آغاز طرح سنجش سلامت نوآموزان در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58534/آغاز طرح سنجش سلامت نوآموزان در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٨/٤/٢ vcnv دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58512/vcnv ١٣٩٨/٤/٢ ثلثل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58468/ثلثل ١٣٩٨/٣/٣٠ فثث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58467/فثث ١٣٩٨/٣/٣٠ کارکنان کمیته امداد به طرح ملی کنترل فشار خون پیوستند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58455/کارکنان کمیته امداد به طرح ملی کنترل فشار خون پیوستند ١٣٩٨/٣/٢٩ xvcvcxxc دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58412/xvcvcxxc ١٣٩٨/٣/٢٨ hdhgd دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58411/hdhgd ١٣٩٨/٣/٢٨ تشریح اهداف روز جهانی کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58382/تشریح اهداف روز جهانی کنترل دخانیات شعار روز جهانی دخانیات سال 2019 "دخانیات و سلامت ریه" ١٣٩٨/٣/٢٧ کارکنان فرمانداری شهرستان راز و جرگلان به طرح ملی کنترل فشار خون پیوستند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58402/کارکنان فرمانداری شهرستان راز و جرگلان به طرح ملی کنترل فشار خون پیوستند ١٣٩٨/٣/٢٧ هماهنگی بین بخشی به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58401/هماهنگی بین بخشی به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات ١٣٩٨/٣/٢٧ رئیس حوزه علمیه باقرالعلوم شهر راز به طرح ملی کنترل فشار خون پیوست. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58357/رئیس حوزه علمیه باقرالعلوم شهر راز به طرح ملی کنترل فشار خون پیوست. ١٣٩٨/٣/٢٦ تبریک انتصاب دکتر سید احمد هاشمی به ریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58307/تبریک انتصاب دکتر سید احمد هاشمی به ریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٨/٣/٢٥ جلسه هم اندیشی در خصوص روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58303/جلسه هم اندیشی در خصوص روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات ١٣٩٨/٣/٢٣ بررسی وضعیت خدمت رسانی پایگاههای اورژانس 115 با حضور تکنسین های اورژانش شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58302/بررسی وضعیت خدمت رسانی پایگاههای اورژانس 115 با حضور تکنسین های اورژانش شهرستان ١٣٩٨/٣/٢٣ ابراز همدردی با بهورز محترم خانه بهداشت زرنه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58301/ابراز همدردی با بهورز محترم خانه بهداشت زرنه ١٣٩٨/٣/٢٣ گزارش تصویری کنترل فشار خون خانواده های معظم شهدا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58273/گزارش تصویری کنترل فشار خون خانواده های معظم شهدا ١٣٩٨/٣/٢٢ میزان پیشرفت اجرای طرح ملی کنترل فشار خون مورد بررسی قرار گرفت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58228/میزان پیشرفت اجرای طرح ملی کنترل فشار خون مورد بررسی قرار گرفت ١٣٩٨/٣/٢٠ روند اجرای برنامه نیاز سنجی سلامت در سال 98 تبیین شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58227/روند اجرای برنامه نیاز سنجی سلامت در سال 98 تبیین شد. ١٣٩٨/٣/٢٠ ووووو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58208/ووووو ١٣٩٨/٣/١٩ قدم نورسیده مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58205/قدم نورسیده مبارک ١٣٩٨/٣/١٩ نیروهای هنگ مرزی شهرستان راز و جرگلان به پویش ملی فشار خون پیوستند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58185/نیروهای هنگ مرزی شهرستان راز و جرگلان به پویش ملی فشار خون پیوستند ١٣٩٨/٣/١٩ آغاز مرحله اجرایی طرح ملی کنترل فشار خون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58135/آغاز مرحله اجرایی طرح ملی کنترل فشار خون مرحله غربالگری بسیج ملی کنترل فشار خون بالا از امروزدر راز و جرگلان همزمان با سراسر کشور آغاز شد. ١٣٩٨/٣/١٨ ابراز همدردی با بهورز محترم خانه بهداشت پرسه سو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58134/ابراز همدردی با بهورز محترم خانه بهداشت پرسه سو ١٣٩٨/٣/١٨ عید فطر مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58108/عید فطر مبارک ١٣٩٨/٣/١٥ شهادت امام جعفر صادق(ع) تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/58107/شهادت امام جعفر صادق(ع) تسلیت باد ١٣٩٨/٣/١٥ گزارش تصویری حضور سرپرست و پرسنل شبکه در راهپیمایی روز قدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57996/گزارش تصویری حضور سرپرست و پرسنل شبکه در راهپیمایی روز قدس ١٣٩٨/٣/١٠ cxbxx دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57991/cxbxx ١٣٩٨/٣/٩ cxvx دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57990/cxvx ١٣٩٨/٣/٩ یبرذیببببببب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57947/یبرذیببببببب ١٣٩٨/٣/٨ طیذزریذ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57946/طیذزریذ ١٣٩٨/٣/٨ فیب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57945/فیب ١٣٩٨/٣/٨ امداد رسانی توسط اورژانس 115 و امداد و نجات هوایی استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57873/امداد رسانی توسط اورژانس 115 و امداد و نجات هوایی استان ١٣٩٨/٣/٤ جلسه هماهنگی با مسئولین مراکز در راستای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57874/جلسه هماهنگی با مسئولین مراکز در راستای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون ١٣٩٨/٣/٤ خرمشهر را خدا آزاد کرد... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57842/خرمشهر را خدا آزاد کرد... ١٣٩٨/٣/٢ نشست با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57800/نشست با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان راز و جرگلان در راستای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون ... ١٣٩٨/٣/١ gbnhgnb دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57798/gbnhgnb ١٣٩٨/٣/١ بسیج ملی کنترل فشار خون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57748/بسیج ملی کنترل فشار خون ١٣٩٨/٢/٣٠ لاذل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57743/لاذل ١٣٩٨/٢/٣٠ روز ملی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57742/روز ملی جمعیت سالروز ابلاغ سیاست های جمعیتی توسط مقام معظم رهبری ١٣٩٨/٢/٣٠ هماهنگی با مدیران شهرستان به منظور اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57741/هماهنگی با مدیران شهرستان به منظور اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون ١٣٩٨/٢/٣٠ حضور پرسنل شبکه بهداشت در محفل انس با قرآن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57671/حضور پرسنل شبکه بهداشت در محفل انس با قرآن ١٣٩٨/٢/٢٨ گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57661/گزارش روابط عمومی ١٣٩٨/٢/٢٧ اولین جلسه هماهنگی" بسیج ملی کنترل فشار خون" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57653/اولین جلسه هماهنگی" بسیج ملی کنترل فشار خون" ١٣٩٨/٢/٢٦ برگزاری ویدئو کنفرانس در راستای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57641/برگزاری ویدئو کنفرانس در راستای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون ١٣٩٨/٢/٢٥ پیام تبریک سرپرست شبکه به مناسبت روز روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57577/پیام تبریک سرپرست شبکه به مناسبت روز روابط عمومی ١٣٩٨/٢/٢٣ اولین کارگروه سلامت و امنیت غذایی در شهرستان راز و جرگلان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57555/اولین کارگروه سلامت و امنیت غذایی در شهرستان راز و جرگلان برگزار شد ١٣٩٨/٢/٢٢ برگزاری زیارت عاشورا به مناسبت ماه رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57467/برگزاری زیارت عاشورا به مناسبت ماه رمضان ١٣٩٨/٢/١٨ مدیر و کارکنان مرکز بهداشت شهرستان راز و جرگلان به پویش بهار همدلی پیوستند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57493/مدیر و کارکنان مرکز بهداشت شهرستان راز و جرگلان به پویش بهار همدلی پیوستند پویش ملی" بهار همدلی" ١٣٩٨/٢/١٨ غباروبی گلزار شهدای گمنام شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/57436/غباروبی گلزار شهدای گمنام شهر راز ١٣٩٨/٢/١٧