News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/١/٣ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی دیدار با کارکنان کشیک هلال احمر تنگه راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45757/دیدار با کارکنان کشیک هلال احمر تنگه راز ١٣٩٧/١/١ اولین بازدیدهای مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در سال جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45758/اولین بازدیدهای مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در سال جدید ١٣٩٧/١/١ مبارک بادت این سال و همه سال... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45739/مبارک بادت این سال و همه سال... ١٣٩٧/١/١ گشت مشترک ستاد خدمات سفر شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45738/گشت مشترک ستاد خدمات سفر شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/٢٩ سال نو مبارک... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45730/سال نو مبارک... ١٣٩٦/١٢/٢٩ آخرین روز کاری سال ۱۳۹۶ در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45713/آخرین روز کاری سال ۱۳۹۶ در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/٢٨ پیام تبریک مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت آغاز سال نو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45709/پیام تبریک مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت آغاز سال نو ١٣٩٦/١٢/٢٨ برگزاری مراسم تجلیل از آقای "مقیمی" بهورز بازنشسته مرکز خدمات جامع سلامت راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45728/برگزاری مراسم تجلیل از آقای "مقیمی" بهورز بازنشسته مرکز خدمات جامع سلامت راز ١٣٩٦/١٢/٢٨ پیام تبریک و تقدیر پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از آقای نعمتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45727/پیام تبریک و تقدیر پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از آقای نعمتی ١٣٩٦/١٢/٢٨ نرم نرمک می رسد اینک بهار... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45673/نرم نرمک می رسد اینک بهار... ١٣٩٦/١٢/٢٧ راه های پیشگیری و مقابله با آنفلو آنزای طیور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45660/راه های پیشگیری و مقابله با آنفلو آنزای طیور ١٣٩٦/١٢/٢٦ گزارش عملکرد تیم بازرسان بهداشت محیط شهرستان راز و جرگلان در ده روز اول طرح سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45655/گزارش عملکرد تیم بازرسان بهداشت محیط شهرستان راز و جرگلان در ده روز اول طرح سلامت نوروزی ١٣٩٦/١٢/٢٦ اسفند، عاشق ترین ماه سال، به انتها نزدیک می شود... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45647/اسفند، عاشق ترین ماه سال، به انتها نزدیک می شود... ١٣٩٦/١٢/٢٦ سخنی با خدا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45643/سخنی با خدا ١٣٩٦/١٢/٢٦ تقویم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45620/تقویم ١٣٩٦/١٢/٢٤ برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی طرح تکمیلی ایمنسازی فلج اطفال مناطق غیر گرمسیری جهت کاردانان منطقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45619/برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی طرح تکمیلی ایمنسازی فلج اطفال مناطق غیر گرمسیری جهت کاردانان منطقه ١٣٩٦/١٢/٢٤ تجلیل از آقای محمد ربانی " قهرمان کشوری تیراندازی با کمان در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45618/تجلیل از آقای محمد ربانی " قهرمان کشوری تیراندازی با کمان در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/٢٤ آخرین مراسم زیارت عاشورای سال ۹۶ در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45580/آخرین مراسم زیارت عاشورای سال ۹۶ در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/٢٣ چهارشنبه سوری بدون حادثه در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45572/چهارشنبه سوری بدون حادثه در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/٢٣ بازدید از مراکز و اماکن حساس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45605/بازدید از مراکز و اماکن حساس ١٣٩٦/١٢/٢٣ نشست معاون اجتماعی دانشگاه با معتمدین جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45604/نشست معاون اجتماعی دانشگاه با معتمدین جرگلان ١٣٩٦/١٢/٢٣ بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از خانه های بهداشت دویدوخ و کرکولی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45602/بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از خانه های بهداشت دویدوخ و کرکولی ١٣٩٦/١٢/٢٣ تشریح برنامه های نوروزی توسط معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45601/تشریح برنامه های نوروزی توسط معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/٢٣ برگزاری کلاس آموزشی و مانور اطفاء حریق در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45534/برگزاری کلاس آموزشی و مانور اطفاء حریق در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان ١٣٩٦/١٢/٢٢ gffg دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45513/gffg ١٣٩٦/١٢/٢٢ برگزاری مانور اطفای حریق در مرکز خدمات جامع سلامت شهری راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45535/برگزاری مانور اطفای حریق در مرکز خدمات جامع سلامت شهری راز ١٣٩٦/١٢/٢٢ توصیه های مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان راز و جرگلان جهت برگزاری چهارشنبه سوری بدون حادثه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45504/توصیه های مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان راز و جرگلان جهت برگزاری چهارشنبه سوری بدون حادثه ١٣٩٦/١٢/٢١ تبریک مسئول تربیت بدنی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به آقای محمد ربانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45471/تبریک مسئول تربیت بدنی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به آقای محمد ربانی ١٣٩٦/١٢/٢٠ پیام تبریک مدیر، معاون بهداشتی و کلیه همکاران شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به آقای محمد ربانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45465/پیام تبریک مدیر، معاون بهداشتی و کلیه همکاران شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به آقای محمد ربانی ١٣٩٦/١٢/٢٠ پیام تبریک پرسنل اورژانس 115 به آقای محمد ربانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45461/پیام تبریک پرسنل اورژانس 115 به آقای محمد ربانی ١٣٩٦/١٢/٢٠ جلسه آموزشی پیشگیری و کنترل و درمان بیماری تب مالت در بخش جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45458/جلسه آموزشی پیشگیری و کنترل و درمان بیماری تب مالت در بخش جرگلان ١٣٩٦/١٢/٢٠ جمع آوری زباله در خانه بهداشت یکه صعود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45453/جمع آوری زباله در خانه بهداشت یکه صعود ١٣٩٦/١٢/٢٠ توزیع 700 بسته حمایتی تغذیه ای برای مادران باردار و شیرده شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45443/توزیع 700 بسته حمایتی تغذیه ای برای مادران باردار و شیرده شهرستان ١٣٩٦/١٢/٢٠ برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری در مدرسه نمونه مهدی(عج) شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45440/برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری در مدرسه نمونه مهدی(عج) شهر راز ١٣٩٦/١٢/٢٠ برگزاری مانور اطفاء حریق در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45438/برگزاری مانور اطفاء حریق در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/٢٠ درختکاری در پارک شورای شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45472/درختکاری در پارک شورای شهر راز ١٣٩٦/١٢/٢٠ برگزاری نشست در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت فرارسیدن روز زن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45372/برگزاری نشست در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت فرارسیدن روز زن ١٣٩٦/١٢/١٩ اهداء ۱۰۰ اصله نهال توسط آقای " نعمتی " به شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45370/اهداء ۱۰۰ اصله نهال توسط آقای " نعمتی " به شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/١٨ بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مرکز خدمات جامع سلامت راستقان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45369/بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مرکز خدمات جامع سلامت راستقان ١٣٩٦/١٢/١٨ حضور جمعی از کارکنان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در مراسم غبارروبی 'گلزار شهدا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45359/حضور جمعی از کارکنان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در مراسم غبارروبی 'گلزار شهدا ١٣٩٦/١٢/١٧ نشست معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با نگهبابان و مسئولین تعرفه مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45358/نشست معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با نگهبابان و مسئولین تعرفه مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان ١٣٩٦/١٢/١٧ کسب مقام نخست مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی رشته تیراندازی باکمان توسط آقای محمد ربانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45364/کسب مقام نخست مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی رشته تیراندازی باکمان توسط آقای محمد ربانی ١٣٩٦/١٢/١٧ برگزاری جلسه هماهنگی توزیع سبد غذایی مادران باردار در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45330/برگزاری جلسه هماهنگی توزیع سبد غذایی مادران باردار در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/١٦ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45327/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/١٦ تقدیر از مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به عنوان مدیر ارگان برتر شهرستان در اشاعه امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45324/تقدیر از مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به عنوان مدیر ارگان برتر شهرستان در اشاعه امر به معروف و نهی از منکر ١٣٩٦/١٢/١٦ بازرسی مشترک در اولین روز برنامه سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45267/بازرسی مشترک در اولین روز برنامه سلامت نوروزی ١٣٩٦/١٢/١٥ حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در همایش روز زن دبیرستان حضرت فاطمه (س) گرکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45266/حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در همایش روز زن دبیرستان حضرت فاطمه (س) گرکز ١٣٩٦/١٢/١٥ درختکاری در مرکز خدمات جامع سلامت حصارچه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45265/درختکاری در مرکز خدمات جامع سلامت حصارچه ١٣٩٦/١٢/١٥ حضور معاون بهداشتی و مسئول آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در همایش پیاده روی روستای سوخسو رحیمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45259/حضور معاون بهداشتی و مسئول آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در همایش پیاده روی روستای سوخسو رحیمی ١٣٩٦/١٢/١٥ بازدید مسئولان دانشگاه از ساختمان در حال احداث تسهیلات زایمانی باغلق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45258/بازدید مسئولان دانشگاه از ساختمان در حال احداث تسهیلات زایمانی باغلق ١٣٩٦/١٢/١٥ بازدید از مدرسه پسرانه نمونه مهدی و مدرسه دخترانه مجتمع امام خمینی شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45216/بازدید از مدرسه پسرانه نمونه مهدی و مدرسه دخترانه مجتمع امام خمینی شهر راز ١٣٩٦/١٢/١٤ پیوستن ۷ خانه بهداشت و یک مرکز خدمات جامع سلامت در شهرستان راز و جرگلان به شبکه داخلی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45167/پیوستن ۷ خانه بهداشت و یک مرکز خدمات جامع سلامت در شهرستان راز و جرگلان به شبکه داخلی دانشگاه ١٣٩٦/١٢/١٣ هفته سلامت مردان در خانه بهداشت امانلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45155/هفته سلامت مردان در خانه بهداشت امانلی ١٣٩٦/١٢/١٣ جلسه هماهنگی برنامه سلامت نوروزی واحد مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45152/جلسه هماهنگی برنامه سلامت نوروزی واحد مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/١٣ فعالیتهای خانه بهداشت پشینده در هفته سلامت مردان ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45139/فعالیتهای خانه بهداشت پشینده در هفته سلامت مردان ایران ١٣٩٦/١٢/١٢ مراسم تجلیل و خداحافظی با خانم دکتر "سودابه جعفری" در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45106/مراسم تجلیل و خداحافظی با خانم دکتر "سودابه جعفری" در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/١٢ بازدید معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مرکز خدمات جامع سلامت غلامان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45094/بازدید معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مرکز خدمات جامع سلامت غلامان ١٣٩٦/١٢/١٠ برگزاری کمیته ارتقا ایمنی منابع و تسهیلات نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45019/برگزاری کمیته ارتقا ایمنی منابع و تسهیلات نظام سلامت ١٣٩٦/١٢/٩ اهداء یک دستگاه ویلچر به مرکز خدمات جامع سلامت شهری راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45017/اهداء یک دستگاه ویلچر به مرکز خدمات جامع سلامت شهری راز ١٣٩٦/١٢/٩ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45016/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/٩ برنامه های خانه بهداشت قوش تپه به مناسبت هفته سلامت مردان ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44974/برنامه های خانه بهداشت قوش تپه به مناسبت هفته سلامت مردان ایران ١٣٩٦/١٢/٩ نهم اسفندماه، روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/45033/نهم اسفندماه، روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ١٣٩٦/١٢/٩ برگزاری کلاس آموزشی ویژه آقایان در روستای تکله قوز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44958/برگزاری کلاس آموزشی ویژه آقایان در روستای تکله قوز ١٣٩٦/١٢/٨ فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت یکه صعود در هفته سلامت مردان ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44957/فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت یکه صعود در هفته سلامت مردان ایران ١٣٩٦/١٢/٨ فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت باغلق در هفته سلامت مردان ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44956/فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت باغلق در هفته سلامت مردان ایران ١٣٩٦/١٢/٨ فعالیت آموزشی خانه بهداشت تنگه ترکمن در هفته سلامت مردان ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44955/فعالیت آموزشی خانه بهداشت تنگه ترکمن در هفته سلامت مردان ایران ١٣٩٦/١٢/٨ برگزاری کلاس آموزشی در خانه بهداشت امانلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44954/برگزاری کلاس آموزشی در خانه بهداشت امانلی ١٣٩٦/١٢/٨ حضور آقای دکتر حق بین و هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در شبکه بهداشت راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44946/حضور آقای دکتر حق بین و هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در شبکه بهداشت راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/٨ نشست مسئول واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با طلاب حوزه های علمیه بک پولاد و توتلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44963/نشست مسئول واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با طلاب حوزه های علمیه بک پولاد و توتلی ١٣٩٦/١٢/٨ تخم مرغ و خواص طلایی آن برای کودک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44846/تخم مرغ و خواص طلایی آن برای کودک ١٣٩٦/١٢/٧ فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت کلاته ابریشم در هفته ملی سلامت مردان ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44835/فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت کلاته ابریشم در هفته ملی سلامت مردان ایران ١٣٩٦/١٢/٧ اطلاعیه واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44813/اطلاعیه واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/٧ برگزاری کلاس های آموزشی در خصوص نقش ورزش در سلامت مردان در مرکز خدمات جامع سلامت شهری راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44798/برگزاری کلاس های آموزشی در خصوص نقش ورزش در سلامت مردان در مرکز خدمات جامع سلامت شهری راز ١٣٩٦/١٢/٦ برگزاری جلسه توجیهی سرشماری جهت کاردانان منطقه و نمایندگان بهورزی شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44721/برگزاری جلسه توجیهی سرشماری جهت کاردانان منطقه و نمایندگان بهورزی شهرستان ١٣٩٦/١٢/٦ روز بدون خودروی مسئولین شهرستان راز و جرگلان در هفته سلامت مردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44711/روز بدون خودروی مسئولین شهرستان راز و جرگلان در هفته سلامت مردان ١٣٩٦/١٢/٦ بسته های آموزشی سلامت مردان ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44677/بسته های آموزشی سلامت مردان ایران ١٣٩٦/١٢/٥ پنجم اسفند ماه، روز "مهندس" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44660/پنجم اسفند ماه، روز "مهندس" ١٣٩٦/١٢/٥ پیام تسلیت به جناب آقای محمد قهرمانی و سرکار خانم سکینه قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44635/پیام تسلیت به جناب آقای محمد قهرمانی و سرکار خانم سکینه قهرمانی ١٣٩٦/١٢/٥ پیام تسلیت به جناب آقای مهندس عرفان حاتمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44632/پیام تسلیت به جناب آقای مهندس عرفان حاتمی ١٣٩٦/١٢/٥ برگزاری مسابقه طناب کشی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/44684/برگزاری مسابقه طناب کشی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٢/٥