News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/٤/٣٠ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی آیین غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهر راز به مناسبت هفته کرامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48941/آیین غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهر راز به مناسبت هفته کرامت ١٣٩٧/٤/٢٨ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48938/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٤/٢٧ بازدید اداره امور آزمایشگاههای معاونت بهداشتی از آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48885/بازدید اداره امور آزمایشگاههای معاونت بهداشتی از آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری راز ١٣٩٧/٤/٢٦ لزوم اجرای نظام ارجاع به عنوان یکی از مهمترین ارکان طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48883/لزوم اجرای نظام ارجاع به عنوان یکی از مهمترین ارکان طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت اجرای دقیق نظام ارجاع بیماران در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت امری ضروریست. ١٣٩٧/٤/٢٦ نشست معاون بهداشتی با رانندگان بخش خصوصی مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48864/نشست معاون بهداشتی با رانندگان بخش خصوصی مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان ١٣٩٧/٤/٢٥ دستورالعمل پیگیری رتینوپاتی در نوزادان نارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48853/دستورالعمل پیگیری رتینوپاتی در نوزادان نارس ١٣٩٧/٤/٢٥ پیام تبریک به آقای مرتضی عرفانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48847/پیام تبریک به آقای مرتضی عرفانی ١٣٩٧/٤/٢٥ سخنرانی آقای کوهی در خصوص پیشگیری از مرگ کودکان در نماز جمعه یکه صعود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48843/سخنرانی آقای کوهی در خصوص پیشگیری از مرگ کودکان در نماز جمعه یکه صعود ١٣٩٧/٤/٢٥ ولادت حضرت معصومه(س) خجسته باد... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48805/ولادت حضرت معصومه(س) خجسته باد... ١٣٩٧/٤/٢٤ پیام تسلیت به جناب آقای علی ببری زاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48781/پیام تسلیت به جناب آقای علی ببری زاده ١٣٩٧/٤/٢١ پیام تسلیت به جناب آقای مهدی رمضانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48780/پیام تسلیت به جناب آقای مهدی رمضانی ١٣٩٧/٤/٢١ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48775/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٤/٢٠ برگزاری جلسه شورای اداری در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48751/برگزاری جلسه شورای اداری در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٤/١٩ خون می رود ز فرط غم از چشم شیعیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48735/خون می رود ز فرط غم از چشم شیعیان ١٣٩٧/٤/١٧ پیام تسلیت به سرکار خانم زهره آزادمرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48725/پیام تسلیت به سرکار خانم زهره آزادمرد ١٣٩٧/٤/١٧ پیشگیری از زایمان زودرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48690/پیشگیری از زایمان زودرس ١٣٩٧/٤/١٦ پیام تسلیت به خانم دکتر نبوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48672/پیام تسلیت به خانم دکتر نبوی ١٣٩٧/٤/١٤ اطلاعیه پذیرش بهورز در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48647/اطلاعیه پذیرش بهورز در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٤/١٣ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48638/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٤/١٣ حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در اجلاس روسا، معاونین اجتماعی و مدیران شبکه های بهداشت و درمان منطقه 9 کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48652/حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در اجلاس روسا، معاونین اجتماعی و مدیران شبکه های بهداشت و درمان منطقه 9 کشور ١٣٩٧/٤/١٣ نشست کمیته نقل و انتقالات شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48616/نشست کمیته نقل و انتقالات شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٤/١٢ بیایید برای شفای همسر گرامی خانم دکتر نبوی دعا کنیم... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48579/بیایید برای شفای همسر گرامی خانم دکتر نبوی دعا کنیم... ١٣٩٧/٤/١٢ برگزاری اولین جلسه شورای بهداشت بخش مرکزی در سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48577/برگزاری اولین جلسه شورای بهداشت بخش مرکزی در سال 1397 ١٣٩٧/٤/١١ برگزاری کارگاه آشنایی با بیماریهای منتقله از آب و غذا و ناقلین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48475/برگزاری کارگاه آشنایی با بیماریهای منتقله از آب و غذا و ناقلین ١٣٩٧/٤/٦ ggfc دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48419/ggfc ١٣٩٧/٤/٤ dssf دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48418/dssf ١٣٩٧/٤/٤ نشست نمایندگان بهورزان شهرستان در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48417/نشست نمایندگان بهورزان شهرستان در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٤/٤ برگزاری جلسه برنامه ریزی پایش عملکرد سه ماهه اول 97 در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48416/برگزاری جلسه برنامه ریزی پایش عملکرد سه ماهه اول 97 در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٤/٤ آموزش سامانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48415/آموزش سامانه ١٣٩٧/٤/٤ ارائه مراقبتهای ادغام یافته جوانان به امدادگران هلال احمر شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48344/ارائه مراقبتهای ادغام یافته جوانان به امدادگران هلال احمر شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٤/٢ نشست کمیته مرگ و میر کودکان زیر 5 سال شهرستان در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48310/نشست کمیته مرگ و میر کودکان زیر 5 سال شهرستان در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان اولین نشست سال۹۷ کمیته مرگ و میر کودکان زیر 5 سال شهرستان در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان برگزار شد. ١٣٩٧/٣/٣٠ تشریح برنامه عملیاتی واحد مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48309/تشریح برنامه عملیاتی واحد مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٣/٣٠ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48305/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٣/٣٠ تاثیر امواج آلفا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48278/تاثیر امواج آلفا ١٣٩٧/٣/٢٩ وداع با ماه خوبیها... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48210/وداع با ماه خوبیها... ١٣٩٧/٣/٢٥ پیام مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت عید فطر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48208/پیام مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت عید فطر ١٣٩٧/٣/٢٤ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48174/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٣/٢٣ پیام مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت روز قدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48044/پیام مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت روز قدس ١٣٩٧/٣/١٧ برگزاری دومین نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی سال ۹۷ در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48048/برگزاری دومین نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی سال ۹۷ در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٣/١٧ دررز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48040/دررز ١٣٩٧/٣/١٥ لبییرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48039/لبییرد ١٣٩٧/٣/١٥ تکنیک های مدیریت دعواهای خانوادگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48038/تکنیک های مدیریت دعواهای خانوادگی ١٣٩٧/٣/١٥ کودر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48023/کودر ١٣٩٧/٣/١٣ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48022/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٣/١٣ وصال یار، فراق یاران... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48021/وصال یار، فراق یاران... ١٣٩٧/٣/١٣ پیام وزیر بهداشت به مناسبت شبهای قدر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48020/پیام وزیر بهداشت به مناسبت شبهای قدر ١٣٩٧/٣/١٣ شب قدر است و باید قدر دانیم... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/48019/شب قدر است و باید قدر دانیم... ١٣٩٧/٣/١٣ تشریح برنامه عملیاتی واحد مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47870/تشریح برنامه عملیاتی واحد مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٣/٩ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47868/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٣/٩ پیام تسلیت به جناب آقای سجاد نیک پی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47873/پیام تسلیت به جناب آقای سجاد نیک پی ١٣٩٧/٣/٩ برگزاری دومین نشست کمیته ارتقا ایمنی منابع و تسهیلات نظام سلامت در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47834/برگزاری دومین نشست کمیته ارتقا ایمنی منابع و تسهیلات نظام سلامت در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٣/٨ گزارش برنامه های هفته سلامت و هفته جوان در مرکز خدمات جامع سلامت شهری راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47844/گزارش برنامه های هفته سلامت و هفته جوان در مرکز خدمات جامع سلامت شهری راز ١٣٩٧/٣/٨ حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در شورای بهداشت مرکز خدمات جامع سلامت راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47825/حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در شورای بهداشت مرکز خدمات جامع سلامت راز ١٣٩٧/٣/٧ برگزاري جلسات آموزشي درباره ايدز در خوابگاه های شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47804/برگزاري جلسات آموزشي درباره ايدز در خوابگاه های شهر راز ١٣٩٧/٣/٧ کسب مقام سوم رقابتهای فوتسال جام رمضان توسط تیم شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47787/کسب مقام سوم رقابتهای فوتسال جام رمضان توسط تیم شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٣/٧ آغاز اجرای برنامه نیازسنجی در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47781/آغاز اجرای برنامه نیازسنجی در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٣/٧ گزارش برنامه های هفته سلامت و هفته جوان در مرکز خدمات جامع سلامت غلامان و خانه های بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47720/گزارش برنامه های هفته سلامت و هفته جوان در مرکز خدمات جامع سلامت غلامان و خانه های بهداشت تحت پوشش ١٣٩٧/٣/٥ 11-5 خرداد ماه، هفته ملی بدون دخانیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47708/11-5 خرداد ماه، هفته ملی بدون دخانیات ١٣٩٧/٣/٥ حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در آیین غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدای گمنام شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47706/حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در آیین غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدای گمنام شهر راز ١٣٩٧/٣/٣ وقتی کسی حالش بده بهش چی بگیم ...؟ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47703/وقتی کسی حالش بده بهش چی بگیم ...؟ ١٣٩٧/٣/٣ لبییزو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47691/لبییزو ١٣٩٧/٣/٢ برنامه ریزی جهت برگزاری هفته ملی بدون دخانیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47692/برنامه ریزی جهت برگزاری هفته ملی بدون دخانیات ١٣٩٧/٣/٢ ویزیت بیماران در شهرستان راز و جرگلان توسط فوق تخصص هیپ و زانو با سیستم ارتباط از راه دور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47690/ویزیت بیماران در شهرستان راز و جرگلان توسط فوق تخصص هیپ و زانو با سیستم ارتباط از راه دور ١٣٩٧/٣/٢ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47631/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٣/٢ گزارش برنامه های هفته سلامت و هفته جوان در مرکز خدمات جامع سلامت کلاته ابریشم و خانه های بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47621/گزارش برنامه های هفته سلامت و هفته جوان در مرکز خدمات جامع سلامت کلاته ابریشم و خانه های بهداشت تحت پوشش ١٣٩٧/٣/١ گزارش برنامه های هفته سلامت و هفته جوان در مرکز خدمات جامع سلامت راستقان و خانه های بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47609/گزارش برنامه های هفته سلامت و هفته جوان در مرکز خدمات جامع سلامت راستقان و خانه های بهداشت تحت پوشش ١٣٩٧/٣/١ اجرای برنامه سلامت رمضان در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47537/اجرای برنامه سلامت رمضان در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٢/٣١ تقدیر مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از روابط عمومی شبکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47566/تقدیر مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از روابط عمومی شبکه ١٣٩٧/٢/٣١ لبیزرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47531/لبیزرد ١٣٩٧/٢/٣٠ معدوم سازی 1300 کیلوگرم مواد غذایی و اجناس تاریخ گذشته و فاسد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47530/معدوم سازی 1300 کیلوگرم مواد غذایی و اجناس تاریخ گذشته و فاسد ١٣٩٧/٢/٣٠ ایجاد زیر ساختها جهت ویزیت از راه دور بیماران توسط متخصصین از طریق ویدئو کنفرانس در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47484/ایجاد زیر ساختها جهت ویزیت از راه دور بیماران توسط متخصصین از طریق ویدئو کنفرانس در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٢/٢٩ توزیع ۷۰۰ بسته حمایتی تغذیه ای برای مادران باردار و شیرده شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47481/توزیع ۷۰۰ بسته حمایتی تغذیه ای برای مادران باردار و شیرده شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٢/٢٩ پیام مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47439/پیام مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ١٣٩٧/٢/٢٦ اجرای مرحله دوم طرح وارنیش فلوراید تراپی در مدارس شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47438/اجرای مرحله دوم طرح وارنیش فلوراید تراپی در مدارس شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٢/٢٦ بحران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47354/بحران ١٣٩٧/٢/٢٥ وددرر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47333/وددرر ١٣٩٧/٢/٢٤ در لحظه زندگی کنید! دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47334/در لحظه زندگی کنید! ١٣٩٧/٢/٢٤ بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان و امام جمعه راز از مرکز خدمات جامع سلامت باغلق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47332/بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان و امام جمعه راز از مرکز خدمات جامع سلامت باغلق ١٣٩٧/٢/٢٤ اعلام زمان مراسم تشییع پیکر خواهر مرحوم خانم بادام گل کوهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47249/اعلام زمان مراسم تشییع پیکر خواهر مرحوم خانم بادام گل کوهی ١٣٩٧/٢/٢٣ پیام تسلیت به سرکار خانم بادام گل کوهی و خانم سلیمه کوهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/47248/پیام تسلیت به سرکار خانم بادام گل کوهی و خانم سلیمه کوهی ١٣٩٧/٢/٢٣