News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/١٠/٢٨ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی کشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43398/کشتی ١٣٩٦/١٠/٢٨ برگزاری کلاس آموزشی در خصوص تغذیه سالم جهت مسئولین و پرسنل ادارات راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43347/برگزاری کلاس آموزشی در خصوص تغذیه سالم جهت مسئولین و پرسنل ادارات راز ١٣٩٦/١٠/٢٧ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43350/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٠/٢٧ جلسه شورای بهداشت روستای تنگه ترکمن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43310/جلسه شورای بهداشت روستای تنگه ترکمن ١٣٩٦/١٠/٢٦ راه اندازی اینترانت در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت فاقد سرویس اینترانت شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43302/راه اندازی اینترانت در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت فاقد سرویس اینترانت شهرستان راز و جرگلان سرویس اینترانت در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت شهرستان راز و جرگلان، در آینده ای نزدیک و در قالب یک طرح اختصاصی راه اندازی خواهد شد. ١٣٩٦/١٠/٢٦ نیایش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43331/نیایش ١٣٩٦/١٠/٢٦ پیام تسلیت مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت پرکشیدن دریانوردان نفتکش سانچی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43258/پیام تسلیت مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت پرکشیدن دریانوردان نفتکش سانچی ١٣٩٦/١٠/٢٥ برنامه صبحانه سالم در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43252/برنامه صبحانه سالم در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٠/٢٥ نجات جان یک بانوی ۶۶ ساله توسط پایگاه اورژانس ۱۱۵ غلامان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43228/نجات جان یک بانوی ۶۶ ساله توسط پایگاه اورژانس ۱۱۵ غلامان ١٣٩٦/١٠/٢٤ بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از روند راه اندازی و تجهیز مرکز خدمات جامع سلامت راستقان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43170/بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از روند راه اندازی و تجهیز مرکز خدمات جامع سلامت راستقان ١٣٩٦/١٠/٢٣ حضور مدیر بهداشت و درمان راز و جرگلان در مراسم اولین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43149/حضور مدیر بهداشت و درمان راز و جرگلان در مراسم اولین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی ١٣٩٦/١٠/٢١ تصاویر تهیه شده توسط روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از پروژه های در حال احداث دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43148/تصاویر تهیه شده توسط روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از پروژه های در حال احداث دانشگاه ١٣٩٦/١٠/٢١ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43147/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٠/٢١ برگزاری مسابقه داژبال بانوان در شهر راز به مناسبت بسیج ملی " پیشگیری از چاقی با تغذیه سالم" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43146/برگزاری مسابقه داژبال بانوان در شهر راز به مناسبت بسیج ملی " پیشگیری از چاقی با تغذیه سالم" ١٣٩٦/١٠/٢١ ... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43033/... ١٣٩٦/١٠/١٨ تقدیر از آقای دکتر مسعودی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/43038/تقدیر از آقای دکتر مسعودی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٠/١٨ 15 الی 30 دی ماه 1396، بسیج ملی "پیشگیری و کنترل چاقی با تغذیه سالم" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42940/15 الی 30 دی ماه 1396، بسیج ملی "پیشگیری و کنترل چاقی با تغذیه سالم" ١٣٩٦/١٠/١٦ حضور مدیر و پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در راهپیمایی بر علیه فتنه گران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42876/حضور مدیر و پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در راهپیمایی بر علیه فتنه گران ١٣٩٦/١٠/١٣ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42835/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٠/١٣ برگزاری دومین جلسه شورای بهورزی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42751/برگزاری دومین جلسه شورای بهورزی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٠/١١ برگزاری سومین جلسه کمیته فنی ستاد شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42788/برگزاری سومین جلسه کمیته فنی ستاد شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٠/١١ برگزاری کلاس آموزشی برای آرایشگران شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42787/برگزاری کلاس آموزشی برای آرایشگران شهر راز ١٣٩٦/١٠/١١ حضور پرشور پرسنل ستاد شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در راهپیمایی یوم الله ۹ دی در شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42653/حضور پرشور پرسنل ستاد شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در راهپیمایی یوم الله ۹ دی در شهر راز پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در راهپیمایی نهم دی ماه شهر راز شرکت کردند. ١٣٩٦/١٠/٩ زودرنجی و درمان آن با 7 راهکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42610/زودرنجی و درمان آن با 7 راهکار ١٣٩٦/١٠/٩ چگونه یک مدیر کاریزماتیک باشیم ؟ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42609/چگونه یک مدیر کاریزماتیک باشیم ؟ ١٣٩٦/١٠/٩ تکنیک شترمرغ در مذاکره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42608/تکنیک شترمرغ در مذاکره ١٣٩٦/١٠/٩ نشست فرهنگی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت سالروز حماسه نهم دی ماه و روز بصیرت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42666/نشست فرهنگی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت سالروز حماسه نهم دی ماه و روز بصیرت ١٣٩٦/١٠/٩ پیام مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت بزرگداشت یوم الله نهم دی ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42598/پیام مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت بزرگداشت یوم الله نهم دی ماه ١٣٩٦/١٠/٨ برگزاری آزمون دستورالعملهای مبارزه با بیماریها جهت کاردانان منطقه و بهورزان شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42597/برگزاری آزمون دستورالعملهای مبارزه با بیماریها جهت کاردانان منطقه و بهورزان شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٠/٨ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42531/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٠/٦ اولین نشست معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با کاردانان منطقه مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42522/اولین نشست معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با کاردانان منطقه مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان ١٣٩٦/١٠/٥ پنجم دی ماه " روز ملّی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42495/پنجم دی ماه " روز ملّی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی" ١٣٩٦/١٠/٥ برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بیماریهای تنفسی برای طلاب حوزه های علمیه شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42492/برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بیماریهای تنفسی برای طلاب حوزه های علمیه شهرستان ١٣٩٦/١٠/٤ بازدید مدیر و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مراکز خدمات جامع سلامت کلاته ابریشم و باغلق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42491/بازدید مدیر و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مراکز خدمات جامع سلامت کلاته ابریشم و باغلق ١٣٩٦/١٠/٤ برپایی نمادین چادر در شرایط اضطراری در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42490/برپایی نمادین چادر در شرایط اضطراری در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١٠/٤ حضور معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در طرح جنگلانه در روستای داشلی قلعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42271/حضور معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در طرح جنگلانه در روستای داشلی قلعه ١٣٩٦/٩/٣٠ برگزاری دومین جلسه کمیته فنی با حضور معاون بهداشتی و مسئولین ستادی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42270/برگزاری دومین جلسه کمیته فنی با حضور معاون بهداشتی و مسئولین ستادی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/٩/٣٠ برگزاری جلسه برون بخشی جهت پیشگیری از شیوع پدیکلوزیس در مدارس در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42167/برگزاری جلسه برون بخشی جهت پیشگیری از شیوع پدیکلوزیس در مدارس در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/٩/٢٨ بازدید مدیر و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مرکز خدمات جامع سلامت یکه صعود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42158/بازدید مدیر و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مرکز خدمات جامع سلامت یکه صعود ١٣٩٦/٩/٢٨ نشست قرارگاه پیشرفت و آبادانی دهستان راستقان و حصارچه در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42155/نشست قرارگاه پیشرفت و آبادانی دهستان راستقان و حصارچه در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/٩/٢٨ برگزاری کلاس آموزشی درباره پیشگیری و کنترل بیماری پدیکلوزیس و هویت یابی در دوران بلوغ توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42111/برگزاری کلاس آموزشی درباره پیشگیری و کنترل بیماری پدیکلوزیس و هویت یابی در دوران بلوغ توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/٩/٢٦ آموزش کنترل و پیشگیری از بیماری پدیکلوزیس و هاری به دانش آموزان مدرسه ۱۷ شهریور شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42058/آموزش کنترل و پیشگیری از بیماری پدیکلوزیس و هاری به دانش آموزان مدرسه ۱۷ شهریور شهر راز ١٣٩٦/٩/٢٥ معاینه پدیکلوزیس دانش آموزان در مدارس سنگسار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42051/معاینه پدیکلوزیس دانش آموزان در مدارس سنگسار ١٣٩٦/٩/٢٥ پیام تسلیت به جناب آقای آذری، مدیر محترم مالی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42032/پیام تسلیت به جناب آقای آذری، مدیر محترم مالی دانشگاه ١٣٩٦/٩/٢٣ برگزاری جلسه آموزشی در خصوص پیشگیری از شیوع پدیکولوزیس(شپش) در مدارس برای معلمین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42015/برگزاری جلسه آموزشی در خصوص پیشگیری از شیوع پدیکولوزیس(شپش) در مدارس برای معلمین ١٣٩٦/٩/٢٢ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41990/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٦/٩/٢٢ امپاتی(empathy) چیست؟ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42028/امپاتی(empathy) چیست؟ ١٣٩٦/٩/٢٢ نکاتی درباره مسافرت مادران در طول بارداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/42025/نکاتی درباره مسافرت مادران در طول بارداری ١٣٩٦/٩/٢٢ دیدار اعضای شورای اسلامی شهر راز با مدیر و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41975/دیدار اعضای شورای اسلامی شهر راز با مدیر و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/٩/٢١ نقش مادران در انتخاب تغذیه سالم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41968/نقش مادران در انتخاب تغذیه سالم ١٣٩٦/٩/٢١ تشکیل شورای ارتقاء سلامت در مدرسه ابتدایی شهید حمیدی روستای زرنه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41964/تشکیل شورای ارتقاء سلامت در مدرسه ابتدایی شهید حمیدی روستای زرنه ١٣٩٦/٩/٢١ تشکیل کمیته پیشگیری از شیوع پدیکولوز در مدارس، در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41976/تشکیل کمیته پیشگیری از شیوع پدیکولوز در مدارس، در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/٩/٢١ تقدیر از مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به عنوان مدیر دستگاه برتر شهرستان در اشاعه فرهنگ نماز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41929/تقدیر از مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به عنوان مدیر دستگاه برتر شهرستان در اشاعه فرهنگ نماز از مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به عنوان مدیر یکی از دستگاههای برتر شهرستان در اشاعه فرهنگ نماز تقدیر شد. ١٣٩٦/٩/٢٠ برگزاری جلسه کمیته فنی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41928/برگزاری جلسه کمیته فنی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/٩/٢٠ چگونه فهرست کردن کارها زندگی شما را عوض خواهد کرد؟ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41937/چگونه فهرست کردن کارها زندگی شما را عوض خواهد کرد؟ ١٣٩٦/٩/٢٠ گزارش تصویری از معرفی دانش آموختگان بهورزی در خانه های بهداشت شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41895/گزارش تصویری از معرفی دانش آموختگان بهورزی در خانه های بهداشت شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٦/٩/٢٠ حضور معاون بهداشتی و مسئول واحد سلامت خانواده، جمعیت و مدارس شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در جلسه شورای سالمندان شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41931/حضور معاون بهداشتی و مسئول واحد سلامت خانواده، جمعیت و مدارس شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در جلسه شورای سالمندان شهرستان ١٣٩٦/٩/٢٠ حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در مدرسه توحید روستای بک پولاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41930/حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در مدرسه توحید روستای بک پولاد ١٣٩٦/٩/٢٠ آموزش نکات بهداشتی به دانش آموزان خوابگاه شبانه روزی مدرسه کرامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41867/آموزش نکات بهداشتی به دانش آموزان خوابگاه شبانه روزی مدرسه کرامت ١٣٩٦/٩/١٩ برگزاری هفته ایدز در خانه بهداشت سنگسار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41822/برگزاری هفته ایدز در خانه بهداشت سنگسار ١٣٩٦/٩/١٨ جلسه معارفه کارآموزان بهورزی شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41820/جلسه معارفه کارآموزان بهورزی شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٦/٩/١٨ برگزاری کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دانش آموزان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41834/برگزاری کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دانش آموزان ١٣٩٦/٩/١٨ تشکیل شورای ارتقاء سلامت در مدرسه ابتدایی شهید محمد حسین فیض روستای امانلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41757/تشکیل شورای ارتقاء سلامت در مدرسه ابتدایی شهید محمد حسین فیض روستای امانلی ١٣٩٦/٩/١٦ تبریک به آقای "محمد ربانی" قهرمان تیراندازی باکمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41756/تبریک به آقای "محمد ربانی" قهرمان تیراندازی باکمان ١٣٩٦/٩/١٦ کسب مقام نخست مسابقات سه جانبه تیراندازی با کمان توسط آقای "محمد ربانی" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41755/کسب مقام نخست مسابقات سه جانبه تیراندازی با کمان توسط آقای "محمد ربانی" ١٣٩٦/٩/١٦ حضور پزشک مرکز خدمات جامع سلامت غلامان و تکنسین فوریتهای پزشکی اورژانس ۱۱۵ در محل مسابقات کشتی آلیش در غلامان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41765/حضور پزشک مرکز خدمات جامع سلامت غلامان و تکنسین فوریتهای پزشکی اورژانس ۱۱۵ در محل مسابقات کشتی آلیش در غلامان ١٣٩٦/٩/١٦ پیام مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به دانشجویان به مناسبت روز دانشجو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41754/پیام مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به دانشجویان به مناسبت روز دانشجو ١٣٩٦/٩/١٦ تقدیر از حسابداران در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت روز حسابدار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41716/تقدیر از حسابداران در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت روز حسابدار ١٣٩٦/٩/١٤ با مقدم خورشید، قمر همراه است ... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41747/با مقدم خورشید، قمر همراه است ... ١٣٩٦/٩/١٤ برگزاری کلاسهای آموزشی در مدارس روستای کلاته ابریشم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41689/برگزاری کلاسهای آموزشی در مدارس روستای کلاته ابریشم ١٣٩٦/٩/١٤ تشکیل شورای ارتقاء سلامت در مدرسه شهید افروز روستای تنگه ترکمن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41688/تشکیل شورای ارتقاء سلامت در مدرسه شهید افروز روستای تنگه ترکمن ١٣٩٦/٩/١٤ برپایی پایگاه ویزیت رایگان در محل همایش ویژه بانوان سنی و شیعه در روستای گرکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41746/برپایی پایگاه ویزیت رایگان در محل همایش ویژه بانوان سنی و شیعه در روستای گرکز ١٣٩٦/٩/١٤ ساخت و احداث مرکز خدمات جامع سلامت راستقان به مدد خیرین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41673/ساخت و احداث مرکز خدمات جامع سلامت راستقان به مدد خیرین مرکز خدمات جامع سلامت راستقان به مدد خیرین احداث می شود. ١٣٩٦/٩/١٣ بازدید کارشناسان سلامت خانواده و مدارس شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مدارس غلامان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41685/بازدید کارشناسان سلامت خانواده و مدارس شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مدارس غلامان ١٣٩٦/٩/١٣ جانمایی نقاط ایمن در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان و واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41645/جانمایی نقاط ایمن در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان و واحدهای تابعه ١٣٩٦/٩/١٣ برگزاری جلسه معارفه آقای "رضا علی یوسفی" به عنوان معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41677/برگزاری جلسه معارفه آقای "رضا علی یوسفی" به عنوان معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان آقای "رضا علی یوسفی" به عنوان معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان معرفی شد. ١٣٩٦/٩/١٣ عیادت مسئولین شهرستان راز و جرگلان از یک بیمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41636/عیادت مسئولین شهرستان راز و جرگلان از یک بیمار ١٣٩٦/٩/١٢ برگزاری جلسه شورای بهداشتی مرکز خدمات جامع تنگه ترکمن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41633/برگزاری جلسه شورای بهداشتی مرکز خدمات جامع تنگه ترکمن ١٣٩٦/٩/١٢ راهکارهایی برای کمرنگ کردن خاطرات بد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41559/راهکارهایی برای کمرنگ کردن خاطرات بد ١٣٩٦/٩/١٠ بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و معاونین از روستای بچه دره شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/41569/بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و معاونین از روستای بچه دره شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٦/٩/١٠