News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/١٠/٢٩ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی برگزاری کارگاه بهداشت محیط و حرفه ای در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53593/برگزاری کارگاه بهداشت محیط و حرفه ای در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/٢٧ نتاالل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53590/نتاالل ١٣٩٧/١٠/٢٦ گزارش تصویری از جشن روز پرستار در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53589/گزارش تصویری از جشن روز پرستار در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/٢٦ اولین نشست کمیته برگزاری دهه مبارک فجر در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53580/اولین نشست کمیته برگزاری دهه مبارک فجر در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/٢٦ حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در آیین بزرگداشت و جشن بزرگ روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53561/حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در آیین بزرگداشت و جشن بزرگ روز پرستار ١٣٩٧/١٠/٢٥ برگزاری آزمون از دستورالعملها و بسته های خدمتی گروههای سنی جهت ماماهای شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53520/برگزاری آزمون از دستورالعملها و بسته های خدمتی گروههای سنی جهت ماماهای شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/٢٤ برگزاری کارگاه آموزشی "اقدامات پرستاری در سوختگیها و تشنج" برای ماماهای شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53519/برگزاری کارگاه آموزشی "اقدامات پرستاری در سوختگیها و تشنج" برای ماماهای شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/٢٤ افتتاح اولین کانونهای سلامت محله در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53474/افتتاح اولین کانونهای سلامت محله در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/٢٣ برگزاری جلسه توجیهی طرح "پرداخت مبتنی بر عملکرد" در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53473/برگزاری جلسه توجیهی طرح "پرداخت مبتنی بر عملکرد" در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/٢٣ گزارش تصویری از آیین افتتاح همزمان سه کانون سلامت محله در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53471/گزارش تصویری از آیین افتتاح همزمان سه کانون سلامت محله در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/٢٣ برگزاری مراسم تقدیر از پرستاران، در مرکز خدمات جامع سلامت راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53429/برگزاری مراسم تقدیر از پرستاران، در مرکز خدمات جامع سلامت راز ١٣٩٧/١٠/٢٢ دیدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با اعضای شوراهای اسلامی راز و غلامان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53428/دیدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با اعضای شوراهای اسلامی راز و غلامان ١٣٩٧/١٠/٢٢ االل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53381/االل ١٣٩٧/١٠/٢١ تبریک سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53380/تبریک سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار ١٣٩٧/١٠/٢١ فرشتگان سپیدپوش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53379/فرشتگان سپیدپوش ١٣٩٧/١٠/٢١ دیدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با مسئولین شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53355/دیدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با مسئولین شهرستان ١٣٩٧/١٠/١٩ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53354/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/١٩ بازدید کارشناسان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از خوابگاههای مدارس شبانه روزی شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53309/بازدید کارشناسان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از خوابگاههای مدارس شبانه روزی شهرستان ١٣٩٧/١٠/١٨ پیام تبریک پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به آقای علی نعمتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53254/پیام تبریک پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به آقای علی نعمتی ١٣٩٧/١٠/١٥ حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در آیین تودیع و معارفه ریاست بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53253/حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در آیین تودیع و معارفه ریاست بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٧/١٠/١٥ پیام تبریک پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به جناب آقای یوسفی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53228/پیام تبریک پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به جناب آقای یوسفی ١٣٩٧/١٠/١٥ پیام تقدیر و تشکر آقای "علی نعمتی" از کلیه پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53225/پیام تقدیر و تشکر آقای "علی نعمتی" از کلیه پرسنل شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/١٤ "خدمت کارآمد به مردم، توام با آرامش و رضایت" ارمغان آقای نعمتی برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53219/"خدمت کارآمد به مردم، توام با آرامش و رضایت" ارمغان آقای نعمتی برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/١٣ انتصاب آقای "رضاعلی یوسفی" به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53218/انتصاب آقای "رضاعلی یوسفی" به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/١٣ آخرین روز کاری آقای علی نعمتی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53217/آخرین روز کاری آقای علی نعمتی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/١٣ معرفی نرم افزار "درجه بندی بهداشتی رستوران ها" در سطح شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53199/معرفی نرم افزار "درجه بندی بهداشتی رستوران ها" در سطح شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/١٢ حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53210/حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران استان خراسان شمالی ١٣٩٧/١٠/١٢ توزیع بسته های حمایتی تغذیه ای برای 700 مادر باردار و شیرده شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53209/توزیع بسته های حمایتی تغذیه ای برای 700 مادر باردار و شیرده شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/١٢ برگزاری جلسه برنامه ریزی پایش سه ماهه سوم برنامه پزشک خانواده در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53166/برگزاری جلسه برنامه ریزی پایش سه ماهه سوم برنامه پزشک خانواده در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/١١ حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53152/حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی ١٣٩٧/١٠/١٠ پیام مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت بزرگداشت یوم الله نهم دی ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53061/پیام مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت بزرگداشت یوم الله نهم دی ماه ١٣٩٧/١٠/٨ برگزاری نشست هم اندیشی ارگانهای سیاستگذار در خصوص پیشگیری از مرگ کودکان در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53047/برگزاری نشست هم اندیشی ارگانهای سیاستگذار در خصوص پیشگیری از مرگ کودکان در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/٦ ایمن سازی تجهیزات غیر سازه ای در واحدهای بهداشتی و درمانی شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53043/ایمن سازی تجهیزات غیر سازه ای در واحدهای بهداشتی و درمانی شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/٥ حضور والیبالیست های شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در مسابقات فینال کل ادارات استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53042/حضور والیبالیست های شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در مسابقات فینال کل ادارات استان ١٣٩٧/١٠/٥ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/53041/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/١٠/٥ پیام تسلیت به جناب آقای رمضانعلی صدیقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52984/پیام تسلیت به جناب آقای رمضانعلی صدیقی ١٣٩٧/١٠/٤ پیام تسلیت مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت درگذشت حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52982/پیام تسلیت مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت درگذشت حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ١٣٩٧/١٠/٤ برگزاری جلسه مدیریت مصرف انرژی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52846/برگزاری جلسه مدیریت مصرف انرژی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/٢٨ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52845/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/٢٨ برگزاری جلسه شورای بهورزی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52741/برگزاری جلسه شورای بهورزی در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/٢٦ برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از ایدز در حوزه علمیه امام محمدباقر (ع) شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52608/برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از ایدز در حوزه علمیه امام محمدباقر (ع) شهر راز ١٣٩٧/٩/٢٢ آموزش پیشگیری از ایدز به طلاب حوزه علمیه امام محمدباقر (ع) شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52594/آموزش پیشگیری از ایدز به طلاب حوزه علمیه امام محمدباقر (ع) شهر راز ١٣٩٧/٩/٢١ آموزش پیشگیری از ایدز به پرسنل اداره برق شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52593/آموزش پیشگیری از ایدز به پرسنل اداره برق شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/٢١ برگزاری کارگاه آموزشی کمکهای اولیه و احیاء پایه جهت پرسنل اداره برق شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52592/برگزاری کارگاه آموزشی کمکهای اولیه و احیاء پایه جهت پرسنل اداره برق شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/٢١ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52591/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/٢١ برگزاری کارگاه آموزشی برنامه های ادغام یافته مدیریت بحران در سیستم شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52590/برگزاری کارگاه آموزشی برنامه های ادغام یافته مدیریت بحران در سیستم شبکه بهداشت و درمان ١٣٩٧/٩/٢١ برگزاری کارگاه آموزشی برنامه های ادغام یافته مدیریت بحران در سیستم شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52478/برگزاری کارگاه آموزشی برنامه های ادغام یافته مدیریت بحران در سیستم شبکه بهداشت و درمان ١٣٩٧/٩/١٨ پیام تبریک مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت روز حسابدار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52374/پیام تبریک مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت روز حسابدار ١٣٩٧/٩/١٥ تقدیر مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از خانم "فریبا جهانی" و خانم "مریم رحمانی" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52379/تقدیر مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از خانم "فریبا جهانی" و خانم "مریم رحمانی" ١٣٩٧/٩/١٥ تقدیر از کارکنان حوزه مالی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت روز حسابدار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52378/تقدیر از کارکنان حوزه مالی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان به مناسبت روز حسابدار ١٣٩٧/٩/١٥ اابب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52366/اابب ١٣٩٧/٩/١٤ وولل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52365/وولل ١٣٩٧/٩/١٤ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52364/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/١٤ انجام آزمایشHIV برای پرسنل شبکه بهداشت راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52309/انجام آزمایشHIV برای پرسنل شبکه بهداشت راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/١٣ اجرای طرح ضربتی بازرسی از نانواییهای شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52266/اجرای طرح ضربتی بازرسی از نانواییهای شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/١٢ برگزاری جلسه توجیهی برنامه "Iran ECHO" در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52197/برگزاری جلسه توجیهی برنامه "Iran ECHO" در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/١١ اندازه گیری روشنایی محیط های کار در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52200/اندازه گیری روشنایی محیط های کار در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/١١ آغاز اجرای کمپین اطلاع رسانی سرطان پستان در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52164/آغاز اجرای کمپین اطلاع رسانی سرطان پستان در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/١٠ برگزاری همایش روز جهانی "ایدز" در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52163/برگزاری همایش روز جهانی "ایدز" در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/١٠ برگزاری کارگاه آموزشی حقوق شهروندی در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52162/برگزاری کارگاه آموزشی حقوق شهروندی در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/١٠ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52108/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٩/٧ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/52037/. ١٣٩٧/٩/٦ حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهر راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51968/حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهر راز ١٣٩٧/٩/١ االزز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51955/االزز ١٣٩٧/٨/٣٠ حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در گردهمایی شیعه و اهل سنت خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51954/حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در گردهمایی شیعه و اهل سنت خراسان شمالی ١٣٩٧/٨/٣٠ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51953/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٨/٣٠ hggf دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51916/hggf ١٣٩٧/٨/٢٩ بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مرکز خدمات جامع سلامت غلامان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51915/بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مرکز خدمات جامع سلامت غلامان ١٣٩٧/٨/٢٩ برگزاری جلسه آموزشی دیابت برای رابطین ادارات شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51788/برگزاری جلسه آموزشی دیابت برای رابطین ادارات شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٨/٢٦ برگزاری جلسه تیم فرماندهی حادثه شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان و مانور زلزله در روستای پشینده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51799/برگزاری جلسه تیم فرماندهی حادثه شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان و مانور زلزله در روستای پشینده ١٣٩٧/٨/٢٦ بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مرکز خدمات جامع سلامت حصارچه و خانه های بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51741/بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان از مرکز خدمات جامع سلامت حصارچه و خانه های بهداشت تحت پوشش ١٣٩٧/٨/٢٦ برگزاری جلسات هم اندیشی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان و آموزش و پرورش شهرستان در خصوص اجرای برنامه های بهداشتی در مدارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51718/برگزاری جلسات هم اندیشی شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان و آموزش و پرورش شهرستان در خصوص اجرای برنامه های بهداشتی در مدارس ١٣٩٧/٨/٢٤ حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در آیین افتتاح مسجد جامع دهستان حصارچه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51716/حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان در آیین افتتاح مسجد جامع دهستان حصارچه ١٣٩٧/٨/٢٤ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51667/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/٨/٢٣ بازدید مدیر فنی دانشگاه از پروژه های در حال اجرای شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51632/بازدید مدیر فنی دانشگاه از پروژه های در حال اجرای شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/٨/٢٢ bvcc دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51613/bvcc ١٣٩٧/٨/٢١ hhgff دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51612/hhgff ١٣٩٧/٨/٢١ ggff دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51611/ggff ١٣٩٧/٨/٢١ جلسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51610/جلسه ١٣٩٧/٨/٢١ hgfd دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/51566/hgfd ١٣٩٧/٨/٢٠