News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/٢/١٠ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی 28 آوریل (۸ اردیبهشت) روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34929/28 آوریل (۸ اردیبهشت) روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای ١٣٩٦/٢/١٠ بازدید دانش آموزان از مرکز شهری راز به مناسبت هفته مشاغل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34928/بازدید دانش آموزان از مرکز شهری راز به مناسبت هفته مشاغل ١٣٩٦/٢/١٠ معدوم سازی مواد مکشوفه (ناس) در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34908/معدوم سازی مواد مکشوفه (ناس) در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٦/٢/٩ برگزاری کارگاه سلامت روان ویژه سربازان وظیفه به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34907/برگزاری کارگاه سلامت روان ویژه سربازان وظیفه به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٩ برگزاری نمایشگاه خطر سنجی سرطان در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34895/برگزاری نمایشگاه خطر سنجی سرطان در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٦/٢/٩ همایش پیاده روی خانوادگی در روستای غلامان به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34894/همایش پیاده روی خانوادگی در روستای غلامان به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٩ همایش دوچرخه سواری ویژه مسئولین و کارکنان ادارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34885/همایش دوچرخه سواری ویژه مسئولین و کارکنان ادارات ١٣٩٦/٢/٩ همایش خودمراقبتی و سلامت روان به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34843/همایش خودمراقبتی و سلامت روان به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری جشنواره غذای سالم، شام سبک و دمنوش های آرامبخش در غلامان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34842/برگزاری جشنواره غذای سالم، شام سبک و دمنوش های آرامبخش در غلامان ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کارکنان آقا ادارات شهرستان راز و جرگلان به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34810/برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کارکنان آقا ادارات شهرستان راز و جرگلان به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٦ جلسه هم اندیشی جهت بهبود توزیع سبد غذایی مادران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34805/جلسه هم اندیشی جهت بهبود توزیع سبد غذایی مادران ١٣٩٦/٢/٦ پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته سلامت در روستای فرحدین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34844/پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته سلامت در روستای فرحدین ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری مراسم روستای پاک به مناسبت روز زمین پاک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34716/برگزاری مراسم روستای پاک به مناسبت روز زمین پاک ١٣٩٦/٢/٣ برگزاری مسابقه داژبال ویژه کارکنان خانم ادارات شهر راز به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34715/برگزاری مسابقه داژبال ویژه کارکنان خانم ادارات شهر راز به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٣ نواختن زنگ سلامت در مدرسه نمونه نرجس شهرستان راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34674/نواختن زنگ سلامت در مدرسه نمونه نرجس شهرستان راز ١٣٩٦/٢/٢ دوم اردیبهشت، روز زمین پاك دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34651/دوم اردیبهشت، روز زمین پاك ١٣٩٦/٢/٢ زندگی سالم، با نشاط و امید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34642/زندگی سالم، با نشاط و امید ١٣٩٦/١/٣١ هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34641/هفته سلامت هفته سلامت 1 تا 7 اردیبهشت ١٣٩٦/١/٣١ بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34603/بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی ١٣٩٦/١/٣٠ 28 فروردین، روز جهانی هموفیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34575/28 فروردین، روز جهانی هموفیلی ١٣٩٦/١/٢٨ نصب بنرهای افتتاح بیمارستانهای بجنورد و شیروان با حضور رئیس جمهور محترم در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34563/نصب بنرهای افتتاح بیمارستانهای بجنورد و شیروان با حضور رئیس جمهور محترم در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٦/١/٢٨ بازدید ریاست شبکه بهداشت و درمان از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی غلامان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34562/بازدید ریاست شبکه بهداشت و درمان از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی غلامان ١٣٩٦/١/٢٨ جلسه هماهنگی برنامه های هفته سلامت با کاردانان مراکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34561/جلسه هماهنگی برنامه های هفته سلامت با کاردانان مراکز ١٣٩٦/١/٢٨ برگزاری اولین کمیته مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه در سال 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34525/برگزاری اولین کمیته مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه در سال 96 ١٣٩٦/١/٢٤ اولین جلسه سرپرست محترم شبکه با کاردانان منطقه در سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34523/اولین جلسه سرپرست محترم شبکه با کاردانان منطقه در سال 1396 ١٣٩٦/١/٢٤ جلسات بین بخشی برگزاری هفته سلامت با ادارات سطح شهرستان راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34512/جلسات بین بخشی برگزاری هفته سلامت با ادارات سطح شهرستان راز ١٣٩٦/١/٢٤ اولین نشست کمیته اجرایی هفته سلامت در ستاد شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34511/اولین نشست کمیته اجرایی هفته سلامت در ستاد شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٦/١/٢٤ کارگاه آموزشی "مهارتهای زندگی با رویکرد برقراری ارتباط موثر و پیشگیری از خودکشی " دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34436/کارگاه آموزشی "مهارتهای زندگی با رویکرد برقراری ارتباط موثر و پیشگیری از خودکشی " ١٣٩٦/١/٢٠ دیدار ریاست شبکه بهداشت و مسئولین ستادی با فرماندار شهرستان راز و جرگلان در سال جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34434/دیدار ریاست شبکه بهداشت و مسئولین ستادی با فرماندار شهرستان راز و جرگلان در سال جدید ١٣٩٦/١/٢٠ بازدید ریاست شبکه بهداشت راز و جرگلان از حصارچه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34433/بازدید ریاست شبکه بهداشت راز و جرگلان از حصارچه ١٣٩٦/١/٢٠ پایان طرح بسیج سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34367/پایان طرح بسیج سلامت نوروزی ١٣٩٦/١/١٧ اولین جلسه شورای اداری شبکه بهداشت در سال جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34366/اولین جلسه شورای اداری شبکه بهداشت در سال جدید ١٣٩٦/١/١٧ تجلیل و زنده کردن یاد و خاطره شهیدان روستای دویدوخ با حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34361/تجلیل و زنده کردن یاد و خاطره شهیدان روستای دویدوخ با حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان ١٣٩٦/١/١٧ بازدید کارشناسان ستادی از مراکز در ایام نوروز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34114/بازدید کارشناسان ستادی از مراکز در ایام نوروز ١٣٩٦/١/٥ سال 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34113/سال 96 سال 96 اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال ١٣٩٦/١/٥ سال نو مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34112/سال نو مبارک سال نو بر همه هموطنان مبارک باد ١٣٩٦/١/٥ جلسه ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان با پرسنل ستادی و مسئولین مراکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34040/جلسه ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان با پرسنل ستادی و مسئولین مراکز ١٣٩٥/١٢/٢٦ بازدید ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان از مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/34019/بازدید ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان از مراکز بهداشتی درمانی ١٣٩٥/١٢/٢٥ برگزاری ششمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/33882/برگزاری ششمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٥/١٢/٢١ شرکت در جشن نیکوکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/33808/شرکت در جشن نیکوکاری ١٣٩٥/١٢/١٨ برگزاری آزمون بهورزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/33796/برگزاری آزمون بهورزی ١٣٩٥/١٢/١٨ دیدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان با امام جمعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/33823/دیدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان با امام جمعه ١٣٩٥/١٢/١٨ برگزاری هفته ی سلامت مردان در شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/33734/برگزاری هفته ی سلامت مردان در شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٥/١٢/١٦ بازدید و پیگیری در خصوص اهدا زمین جهت احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باغلق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/33690/بازدید و پیگیری در خصوص اهدا زمین جهت احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باغلق ١٣٩٥/١٢/١٤ برگزاری جلسه ی توجیحی جهت پزشکان، کاردانان و بهورزان در خصوص ارائه ی خدمات نوین سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/33654/برگزاری جلسه ی توجیحی جهت پزشکان، کاردانان و بهورزان در خصوص ارائه ی خدمات نوین سلامت ١٣٩٥/١٢/١٢ برگزاری مراسم معارفه سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/33585/برگزاری مراسم معارفه سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٥/١٢/٩ کلاس آموزشی مهارت های زندگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/33283/کلاس آموزشی مهارت های زندگی ١٣٩٥/١١/٢٧ برگزاری کلاس آموزشی خشونت های خانگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/33282/برگزاری کلاس آموزشی خشونت های خانگی ١٣٩٥/١١/٢٧ برگزاری کلاس آموزشی سوء مصرف مواد در خانه بهداشت بچه دره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/33280/برگزاری کلاس آموزشی سوء مصرف مواد در خانه بهداشت بچه دره ١٣٩٥/١١/٢٧ کسب مقام پینگ پنگ و دارت توسط پرسنل شبکه بهداشت شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/33238/کسب مقام پینگ پنگ و دارت توسط پرسنل شبکه بهداشت شهرستان ١٣٩٥/١١/٢٥ پیام تسلیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/33233/پیام تسلیت ١٣٩٥/١١/٢٥ بزرگداشت روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/33011/بزرگداشت روز پرستار ١٣٩٥/١١/٢٠ ویزیت رایگان بهمراه دارو ومراقبت ها وآموزشات بهداشتی در منطقه مرزی ایپکلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/32999/ویزیت رایگان بهمراه دارو ومراقبت ها وآموزشات بهداشتی در منطقه مرزی ایپکلی ١٣٩٥/١١/٢٠ غبار روبی مزار شهدا به مناسبت دهه فجر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/32876/غبار روبی مزار شهدا به مناسبت دهه فجر ١٣٩٥/١١/١٧ برگزاری مسابقه دارت بانوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/32803/برگزاری مسابقه دارت بانوان ١٣٩٥/١١/١٤ برگزاری پویش ملی ترویج ازدواج مناسب، سالم و پایدار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/32802/برگزاری پویش ملی ترویج ازدواج مناسب، سالم و پایدار ١٣٩٥/١١/١٤ گزارش فعالیتهای انجام گرفته در شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/32730/گزارش فعالیتهای انجام گرفته در شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٥/١١/١٢ نشست هماهنگی جهت برگزاری برنامه ها در دهه فجر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/32477/نشست هماهنگی جهت برگزاری برنامه ها در دهه فجر ١٣٩٥/١١/٥ پیام تسلیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/32459/پیام تسلیت ١٣٩٥/١١/٤ کلاس آموزشی پیشگیری و مبارزه با سرطان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/32419/کلاس آموزشی پیشگیری و مبارزه با سرطان ١٣٩٥/١١/٣ برگزاری کمیته اجرایی بسیج اطلاع رسانی و آموزش همگانی مبارزه با سرطان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/32326/برگزاری کمیته اجرایی بسیج اطلاع رسانی و آموزش همگانی مبارزه با سرطان ١٣٩٥/١٠/٢٩ برگزاری جشنواره سالاد در مرکز خدمات جامع سلامت شهری راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/32127/برگزاری جشنواره سالاد در مرکز خدمات جامع سلامت شهری راز ١٣٩٥/١٠/٢٣ پیام تسلیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/32110/پیام تسلیت ١٣٩٥/١٠/٢٢ بازدید سر زده ریاست شبکه از روستای ایپکلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/32106/بازدید سر زده ریاست شبکه از روستای ایپکلی ١٣٩٥/١٠/٢٢ بازدید مهندسین بنیاد علوی جهت تعیین محل احداث مرکز جدید باغلق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/32104/بازدید مهندسین بنیاد علوی جهت تعیین محل احداث مرکز جدید باغلق ١٣٩٥/١٠/٢٢ اولین جلسه پیگیری راه اندازی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی راستقان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/32094/اولین جلسه پیگیری راه اندازی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی راستقان ١٣٩٥/١٠/٢٢ برگزاری جلسه مدیریت بحران شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/31983/برگزاری جلسه مدیریت بحران شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٥/١٠/١٦ ستاد شهرستانی آنفلو آنزای فوق حاد پرندگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/31958/ستاد شهرستانی آنفلو آنزای فوق حاد پرندگان ١٣٩٥/١٠/١٥ برگزاری همایش ترویج ازدواج سالم و بهبود روابط زناشویی در جوانان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/31936/برگزاری همایش ترویج ازدواج سالم و بهبود روابط زناشویی در جوانان ١٣٩٥/١٠/١٥ برگزاری پنجمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/31962/برگزاری پنجمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٥/١٠/١٥ برگزاری جلسه کمیته اجرایی کمپین مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/30605/برگزاری جلسه کمیته اجرایی کمپین مراکز تابعه ١٣٩٥/٩/٣٠ آغاز کمپین کاهش مصرف نمک، چربی، قند و افزایش مصرف میوه و سبزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/30594/آغاز کمپین کاهش مصرف نمک، چربی، قند و افزایش مصرف میوه و سبزی ١٣٩٥/٩/٢٩ برگزاری کلاس آموزشی سامانه یکپارچه سیب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/30348/برگزاری کلاس آموزشی سامانه یکپارچه سیب ١٣٩٥/٩/١٧ برگزاری کلاسهای آموزشی در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی یکه صعود، حصارچه، باغلق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/30103/برگزاری کلاسهای آموزشی در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی یکه صعود، حصارچه، باغلق ١٣٩٥/٩/٦ بازدید و پایش برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/29917/بازدید و پایش برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت ١٣٩٥/٨/٢٧ روز جهانی بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/28373/روز جهانی بهداشت روان ١٣٩٥/٧/٢٨ همایش کودکان حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/28109/همایش کودکان حسینی ١٣٩٥/٧/٢٢ اجرای برنامه های هفته سالمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/27971/اجرای برنامه های هفته سالمند ١٣٩٥/٧/١٤ افتتاح پایگاه بسیج شهید همدانی به مناسبت هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/27639/افتتاح پایگاه بسیج شهید همدانی به مناسبت هفته دفاع مقدس ١٣٩٥/٧/٤ پیام تبریک به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://raz.nkums.ac.ir/Content/27535/پیام تبریک به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس هفته دفاع مقدس گرامی باد ١٣٩٥/٦/٣١