معرفی

440

کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده ، جمعیت و مدارس : سرکار خانم سهیلا رستاخیز

شماره تماس : 05832623676

کارشناس سلامت مادران : سرکار خانم سهیلا رستاخیز

کارشناس سلامت باروری : سرکار خانم سهیلا رستاخیز

کارشناس سلامت سالمندان و میانسالان : سرکار خانم فاطمه سلیمانی

کارشناس سلامت کودکان : سرکار خانم زیور زیوری

کارشناس بهبود تغذیه : سرکار خانم زیور زیوری

 

کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس : سرکار خانم سکینه قهرمانی

 


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر