مسئول واحد گسترش، کودکان و مسئول واحد بیماری های شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان از وضعیت واکسیناسیون کووید ۱۹ در خانه های بهداشت کلاته ابریشم و قره قانلو بازدید کردند.

در این بازدید، وضعیت واکسیناسیون نوبت اول و دوم و درصد پوشش در گروه سنی دانش آموزان در این روستاها مورد بررسی قرار گرفت و جلسه ای با حضور شورا، دهیاری و روحانیت روستا، پیرامون افزایش مشارکت و افزایش درصد پوشش واکسیناسیون برگزار گردید.

 


فاقد نظر