سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان به همراه کارشناسان هر دو مجموعه، از مرکز تجمیعی واکسیناسیون دانش آموزان شهر راز بازدید کردند.

رضاعلی یوسفی؛ سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان در این بازدید ضمن قدردانی از زحمات مدافعان سلامت جهت اجرای هر چه سریعتر واکسیناسیون گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال گفت: اجرای دستورالعمل های بهداشتی و واکسیناسیون گروه سنی دانش آموزان، ایمنی افراد را ارتقاء داده و باعث بازگشایی زودتر مدارس می گردد.

وی افزود: از تعداد ۷۲۴۷ نفر از افراد گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال در این شهرستان، تاکنون ۴۱۹۵ نفر نوبت اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و در مجموع ۵۷،۹ درصد از افراد در این گروه سنی واکسینه شده اند.

شایان ذکر است جهت تسریع در روند واکسیناسیون گروه سنی دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال شهر راز، مدرسه شریعتی به عنوان مرکز تجمیعی واکسیناسیون دانش آموزان این شهر انتخاب گردید.

 


فاقد نظر