به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان، چهاردهمین جلسه ستاد کرونای شهرستان راز و جرگلان در محل فرمانداری برگزار شد.

این جلسه با حضور رفیع مکرمی معاون سیاسی فرماندار، رضاعلی یوسفی سرپرست شبکه بهداشت و درمان، کارشناسان ستادی شبکه و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی تشکیل شد.

 در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل، هر یک از دستگاه های اجرایی فعالیت ها و اقدامات انجام شده در جهت افزایش پوشش واکسیناسیون کرونا را مطرح کردند.

  رضاعلی یوسفی به عنوان دبیر این جلسه، ضمن ارائه و تحلیل شاخص های واکسیناسیون کووید ۱۹ در شهرستان، از زحمات دستگاه هایی که جهت افزایش پوشش واکسیناسیون کرونا، یاریگر شبکه بهداشت بودند تقدیر کرد.

 در پایان از دستگاه های اجرایی خواسته شد تا با همت مضاعف، جهت افزایش پوشش واکسیناسیون به ویژه در گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال کوشش کنند.

 

 

 


فاقد نظر