به مناسبت ۸ نوامبر، ۱۷ آبان، سالروز کشف اشعه ایکس و روز جهانی رادیولوژی، از رادیولوژیست شاغل در مجموعه شبکه بهداشت راز و جرگلان تقدیر شد.

رضاعلی یوسفی سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ضمن تبریک روز رادیولوژی، از زحمات مهدیه صابری، رادیولوژیست شاغل در شبکه بهداشت و درمان، با اهدا شاخه گل و لوح تقدیر، قدردانی نمود.

 


فاقد نظر