موشن گرافیک تاثیر انگ اجتماعی در سلامت روان

27 ١٠:٥ ق.ظ

انگ زدن یک فرد را از دیگران متفاوت می کند. انگ ناشی از بیماری روانی در افراد برچسب خورده باعث تبعیض، از دست دادن وضعیت اجتماعی،سو مصرف مواد،عدم مصرف دارو،کاهش کیفیت زندگی،نابسامانی در خانواده میشود .


فاقد نظر