وضعیت راز و جرگلان آبی شد

19 ٧:٣١ ق.ظ

بنابر اعلام نرم افزار ماسک، از ۲۲ آبان ماه، وضعیت شهرستان راز و جرگلان خوشبختانه از زرد به آبی تغییر کرد.

بنابر اعلام نرم افزار ماسک،

از ۲۲ آبان ماه، وضعیت شهرستان راز و جرگلان خوشبختانه از زرد به آبی تغییر کرد.


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر