سرپرست شبکه بهداشت این شهرستان به همراه مسئول واحد گسترش شبکه و مسئول واحد آموزش سلامت، از خانه بهداشت پشنده و مرکز تنگه ترکمن بازدید کردند.

رضاعلی یوسفی ضمن  تاکید بر  اقناع سازی عموم مردم و افزایش مشارکت  واکسیناسیون کووید ۱۹  به ویژه در نوبت دوم ، از زحمات پرسنل این مجموعه قدردانی نمود.


وی اظهار داشت: با توجه به پوشش  پایین واکسیناسیون در نوبت دوم در روستای پشنده، از  اهالی محترم روستای پشنده و به ویژه  دهیار  این روستا درخواست ‌می کنیم تا  با سعی و تلاش درصد پوشش واکسیناسیون این روستا را ارتقاء  دهند.

وی در پایان افزود:  بیماری کووید ۱۹ و واکسیناسیون نباید سایر مراقبت ها و شاخص های سلامت را تحت شعاع قرار دهد و تمامی مراقبت های بهداشتی در مراکز و خانه های بهداشت باید  در کنار  برنامه پیشگیری از بیماری کرونا انجام شود.

 


فاقد نظر