جلسه ی بررسی پذیرش پرونده های داوطلبین بهورزی  با حضور دکتر آل طا ها مدیر توسعه سازمان و تحول اداری ،  قدوسی مسئول استخدام منابع انسانی ، بزرگمهر مسئول استخدام بهورزی و هاشمی مسئول حراست معاونت بهداشتی در  شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان برگزار شد.

 


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر