پویش ملی روابط خانوادگی سالم

27 ٢:٢٦ ق.ظ

 یکم الی هفتم آذر ماه ۱۴۰۰


۷ محور تعیین شده در این پویش

خانواده گفتگو محور: هم بگویم، هم بشنویم

خانواده خشونت پرهیز: اختلافات را حل کنیم

خانواده ساختارمند:  جایگاه خود را در خانواده بیابیم

خانواده حمایتگر:  نردبان رشد یکدیگر شویم

خانواده همدل: همدیگر را درک کنیم 

خانواده همراه:  همیشه کنار یکدیگر باشیم  اوقاتی برای خانواده: با یکدیگر وقت بگذرانیم


از مجموع 4 رأی

فاقد نظر