بدینوسیله به اطلاع داوطلبین آزمون بهورزی میرساند: آزمون بهورزی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ برگزار نخواهد شد.

 زمان قطعی برگزاری آزمون از طریق وبسایت دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان متعاقباً اعلام خواهد شد.

 


از مجموع 11 رأی

فاقد نظر