به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان، بازدید اعتبار بخشی  توسط عباسی نماینده سازمان اورژانس کشور و یوسفی نماینده سازمان اورژانس استان از پرسنل و پایگاه های اورژانس سطح شهرستان انجام شد.

در این بازدید، پایگاه های اورژانس شهری راز و غلامان و پایگاه های اورژانس جاده ای قوش تپه، گز و حصارچه طبق سنجه های ابلاغی از سازمان اورژانس کشور مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

 


فاقد نظر