سید عرفان حاتمی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان اظهار داشت: با توجه به اهمیت سلامت مواد غذایی، مانور مشترک آغاز طرح بسیج سلامت نوروزی با هدف نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی با حضور کارشناسان و بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای و با مشارکت اداره صمت، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، شهرداری و پلیس اماکن عمومی در شهرستان راز و جرگلان برگزار شد.


️وی افزود: طرح بسیج سلامت نوروزی از ۲۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.


️گفتنی است: در این مانور، مقدار ۸۳ کیلوگرم جنس تاریخ مصرف گذشته جمع آوری گردید.

 


فاقد نظر