معرفی شبکه بهداشت

664

شبکه  بهداشت و درمان  اين شهرستان از 1392 مركز بهداشت شهرستان بجنورد جدا گرديده و به صورت مستقل در حال ارائه خدمت به جمعيت منطقه تحت پوشش مي باشد. در حال حاضر داراي 5 مركز خدمات جامع سلامت روستايي،1 مركز خدمات جامع سلامت شبانه روزی شهري و 2 مرکز خدمات جامع سلامت شهری/روستایی ، 37 خانه بهداشت، 4 پايگاه شهري و 5 پایگاه فعال اورژانس و 3 تسهیلات زایمانی فعال مي باشد.
از مجموع 6 رأی

فاقد نظر