شرح وظایف

335

- تدوین برنامه های عملیاتی و مداخله ای
- ابلاغ و نظارت بر اجرای استانداردها و مقررات بهداشت محیط و حرفه ای در مراکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی
-ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه ها به واحدهای مرتبط
-پایش فعالیتهای مراکزخدمات جامع سلامت ،خانه های بهداشت
-مشارکت در اجرای طرحهای ملی و کشوری
- پیگیری و پایش برنامه های بهسازی محیط روستاها
- کنترل و نظارت بر مصرف سموم و مواد گندزدا
 -اجرای قوانین و مقررات بهداشت محیط و حرفه ای
- کنترل و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اجرای قوانین مرتبط با آنها
- کنترل و نظارت بر اماکن عمومی مشمول ماده 13 و اجرای قوانین مرتبط با آنها
-کنترل و پایش آب آشامیدنی منطقه و شبکه های آبرسانی و پیگیری بمنظور رفع مشکلات آنها و اجرای قوانین مربوط به آن
-کنترل و نظارت بر اماکن عمومی غیر مشمول ماده 13 و پیگیری بمنظور رفع مشکلات مربوط به آنها
-نظارت بر دفع بهداشتی زباله و فاضلاب و رسیدگی به شکایات واصله و اجرای قانون 688
-مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده با همکاری مبارزه با بیماریها
-شرکت در کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی  شهرستان بمنظور طرح مشکلات بهداشتی منطقه و پیگیری جهت برطرف نمودن آنها
-کنترل آلودگی هوا
-نظارت و اجرای برنامه های ستاد فوریت های بهداشت محیط و حرفه ای
-اجرا و نظارت بر برنامه طرح تشدید نظارتها در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل
-اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
-نظارت و اجرای طرح ادغام بهداشت مواد غذایی در نظام شبکه
--جمع آوری و ارسال درآمد حاصل از صدور کارت تندرستی و صلاحیت بهداشتی محل کسب 
-شرکت در جلسات کمیسیون آرد و نان و کمیسیون ماده 11
- نظارت بر فعالیت آموزشگاه بهداشت اصناف و دفاتر خدمات سلامت
- اجرای برنامه پیشگیر ی و کنترل مصرف دخانیات
- جلب حمایت سیاستگذاران ومعتمدین جهت اجرای برنامه های بهداشتی
-تشکیل و برگزاری جلسات هماهنگی بطور ماهیانه
-جلب مشارکت مردمی جهت اجرای برنامه های بهداشت محیط و حرفه ای
-برآورد و پیگیری تخصیص اعتبارات مورد نیاز
-همکاری در برتامه ریزی و بررسی برنامه های بهداشت محیط و حرفه ای با مقام مافوق
-همکاری در ارائه مشورتهای بهداشتی به دستگاههای اجرایی شهرستان
-مطالعه و بررسی احتیاجات آموزشی و تنظیم گزارش
-کمک به آموزش و کارآموزی دانشجویان
- جمع آوری - جمع بندی - تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و فیدبک به واحدهای تحت پوشش و مقام مافوق
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر