شرح وظایف

427

شرح وظایف و اهم فعالیت های اصلی واحد ستادی پیشگیری و مبارزه با بیماریها :

الف بیماریهای واگیر

1- انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه وتعین اولویت جهت پیشگیری .

2- پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر منطقه .

3- دریافت و ارسال گزارش ،پیگیری و بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای مشمول گزارش فوری .

4- جمع آوری ،ثبت ،تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیک و گزارش دهی آمار و اطلاعات فصلی سه ماهه ،شش ماهه و سالانه از مراکز تابعه به این واحد ارسال می گردد .

5- مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت با دیگر واحدهای آموزشی .

6- همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت بمنظور پیشگیری و مبارزه با بیماریها .

7- نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه ( بیماریابی ،نمونه برداری ،آزمایش نمونه ها ، مبارزه با کنترل اپیدمی ،درمان بیماریها و غیره )

8- همکاری و هماهنگی با سایر ادارات شهرستان ( اعم از آموزش و پرورش - دامپزشکی وکمیته امداد )

9- شرکت در جلسات وکمیسیون های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

10- پاسخ شفاهی و تلفنی به سئوالات عمومی مردم

11- تامین ،نگهداری و توزیع واکسن مورد نیاز مراکزبهداشتی و درمانی طبق شرایط استاندارد .

12- برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت جهت پیشگیری از بیماریها از طریق برگزاری جلسات آموزشی و باز آموزی .

13- پیش بینی و کوشش در رفع احتیاجات نیروی انسانی مورد نیاز برنامه ریزی واحدهای تحت سرپرستی و چک آنتمولوژی .

14- نطارت برانجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه ( سمپاشی ، بیماریابی ،نمونه برداری ، قرنطینه ،آزمایش نمونه ها ،مبارزه با کنترل اپیدمی ها ،درمانها ،نحوه نگهداری مواد بیولوژیکی .

15- بازدید مستمر از بخش های مختلف در راستای برنامه مراقبت و پیشگیری بیماریها .

16- پیش بینی و تهیه لوازم وسایل مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه

17- طرح موضوعات مهم بیماریهای بومی و منطقه ای در شورای بهداشت شهرستان .

18- پیش بینی، تهیه و اجرای برنامه جامعه عملیاتی سالیانه

19- مشارکت در انجام طرح های مرتبط ملی و منطقه ای .

21- تامین، نگهداری وتوزیع واکسن مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی .

22- انجام سایرامور مربوط ارجاعی .

 


ب بیماریهای غیر واگیر

1- پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای غیرواگیر منطقه

2- دریافت و ارسال گزارش ،پیگیری و بررسی موارد مشکوک به کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادی .

3- جمع آوری ، ثبت و ارسال آمارهای غیرواگیر ( قلب و عروقی ، فشارخون ، دیابت ، تالاسمی و کم کاری مادرزادی تیروئید ) به صورت فصلی به معاونت محترم بهداشتی دانشگاه

4- مشارکت در برنامه ریزی و اجرایی برنامه های آموزشی بیماری های قلبی عروقی فشارخون تالاسمی کم کاری مادرزادی تیروئید دیابت و سرطان در آموزش گروههای مختلف از قبیل پزشکان مراکز کاردانها و- رابطین ادارات .

5- همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت بمنظور پیشگیری و مبارزه با بیماریها .

6- همکاری و هماهنگی با سایر ادارات از قبیل آموزش و پرورش - نیروی انتظامی .

7- برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ازطریق برگزاری جلسات آموزشی و باز آموزی .

8- مشاوره ویژه و ارجاع حهت انجام آزمایشات تکمیلی و تشخیص پیش از تولد جهت انجام آزمایشPND  مرحله اول و دوم .

9- مشارکت در انجام طرح های غیرواگیر .

10- طرح موضوعات مهم بیماریهای غیرواگیر در شورای بهداشتی شهرستان

11- نظارت بر انجام کلیه امور بیماری های غیر واگیر مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش .

12- انجام برنامه غربالگری نوزادان با هدف بیماریابی بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید در مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی

13- انجام برنامه غربالگری نوزادان با هدف بیماریابی بیماری فنیل کتونوری در مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی

14- اجرای برنامه پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور از طریق برنامه غربالگری .در زوجین متقاضی ازدواج .

15- انجام اقدامات اطلاع رسانی به مناسبت روز جهانی قلب - دیابت و فشارخون هفته ملی سرطان و حوادث ناشی از چهارشنبه پایان سال در شهرستان .

16- انجام طرح نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر وانجام پرسشگری از منازل .

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر