موشن گرافیک سلامت روان به خانه شما می آید

468 ١٢:٥٨ ب.ظ

️دومین پیمایش ملی سلامت روان با شعار " سلامت روان به خانه شما می آید" همزمان با سراسر کشور در استان خراسان شمالی اجرا می شود.

پیمایش ملی سلامت روان، می تواند ضمن تعیین شیوع اختلالات روانپزشکی در کشور، تصمیم گیری ها و سیاست های پیش رو را در حوزه سلامت روان و آسیب های اجتماعی تحت تاثیر قرار دهد. 

پیمایش ملی سلامت روان، برای دومین بار  با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مرکز ملی تحقیقات سلامت  برگزار خواهد شد. 

در طول اجرای این پیمایش که در  اردیبهشت ماه لغایت تیر ماه سال جاری در بیشتر شهرهای استان خراسان شمالی  برگزار خواهد شد، ۹۰ خانوار استان توسط پرسشگران که کارشناسان  سلامت روان مرکز بهداشت می باشند، مورد پرسشگری قرار خواهند گرفت.

روش اجرای پیمایش با مراجعه حضوری به درب منازل و از طریق مصاحبه چهره به چهره فردی انجام خواهد شد


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر