دکتر  محمد رضا اکبری معاون بهداشتی دانشگاه  طی بازدید از  پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی راستقان، بر تسریع در ساخت و تکمیل این پروژه تاکید کرد.

این بازدید با حضور  دکتر اکبری معاون بهداشتی، محمد یزدانی مدیر گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت  معاونت بهداشتی و سید عرفان حاتمی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان صورت گرفت و روند پیشرفت فیزیکی پروژه  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

این مرکز با زیربنای ۵۲۴ متر مربع  به روستاهای دهستان راستقان خدمات ارائه خواهد داد.

 


از مجموع 4 رأی

فاقد نظر