به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان، مسئول و کارشناسان گروه گسترش معاونت بهداشتی از ستاد شبکه، مراکز و خانه های بهداشت سطح شهرستان بازدید کردند.

محمد یزدانی مدیر گروه گسترش معاونت بهداشتی در این بازدید ضمن قدردانی از زحمات پرسنل شاغل در مراکز، با آنان دیدار و گفتگو کرد.

در این بازدید، روند ارائه خدمت در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر