در راستای حمایت و ترویج قانون فرزندآوری و جوانی جمعیت، جلسه ی توجیهی تحت این عنوان با حضور سرپرست شبکه، مسئولین و کارشناسان واحدهای ستادی، در محل ستاد شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه روند اجرایی شدن قانون جمعیت و تعالی خانواده و موانع و مشکلات موجود در این زمینه در شهرستان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

پروین خادمی کارشناس واحد سلامت باروری  شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان ضمن بیان آمار و شاخص های باروری و فرزندآوری در شهرستان، قوانین فرزندآوری و جوانی جمعیت را تشریح کرد.

سید عرفان حاتمی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان ضمن تاکید بر اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: همه دستگاه‌ها موظف هستند طبق مصوبات قانونی اقدامات خود را در راستای عملیاتی کردن این قانون انجام دهند و گزارش فعالیت‌های خود را به شبکه بهداشت ارائه دهند.

 


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر