به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان، در راستای کاهش عرضه و تقاضای مواد دخانی، سومین کمیته شهر و روستای بدون دخانیات با حضور سرپرست شبکه بهداشت و دستگاه های ذیربط، در محل ستاد شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهميت عدم تبليغ محصولات دخانی در واحد های صنفی و ممنوعيت فروش محصولات دخانی به افراد زير ۱۸ سال و فروش سیگار به صورت نخی، مقرر گرديد بازرسی های مستمر در قالب گشت های مشترك با ادارات انجام شده و متخلفين به مراجع قضايی معرفی شوند.

گفتنی است: بر اساس طرح کشوری، شهر راز و روستای کرکولی به عنوان شهر و روستای بدون دخانیات انتخاب شده و طبق برنامه تدریجی، همه مراکز توزیع و فروش دخانیات و قلیان در این مناطق محدود خواهد شد.

 


فاقد نظر