️حجت الاسلام گلی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و امام جمعه موقت شهر راز در همایش ایران جوان بمان گفت: نخستین و مهمترین بستر فعالیت اجتماعی انسان قانون مقدس خانواده بوده و ازدواج ستون اصلی و حیاتی ترین نهاد اجتماعی در خانواده است که خاستگاه آن در ذات انسان و پدر و مادر شدن یک نیاز فطری به یکی از خواسته های غریزی انسان است.
️وی با اشاره به آیه شریفه ۱۴۰ سوره انعام اظهار داشت: این آیه درباره قومی از اعراب نازل شده که دختران خود را زنده به گور می کردند و کشتن فرزند و ترک فرزند آوری نوعی سوء ظن به خداوند است.


فاقد نظر